tisdag 4 augusti 2015

Ryssland hotar Island med sanktioner efter stöd till EU

Ryssland hotar nu Island med ekonomiska sanktioner. Åtgärderna är en reaktion på att Island står bakom EU:s sanktioner mot Ryssland till följd av inmarschen i Ukraina. Ásmundur Friðriksson och Jón Bjarnason är två politiker som nu anser att Island ska sätta ekonomiska intressen först och överge stödet för EU:s handelsbojkott. För det isländska fisket står stora summor på spel.

Island har efter inmarschen i Ukraina konsekvent backat upp EU:s ekonomiska sanktioner mot Ryssland. Regeringen har också konsekvent fördömt det ryska agerandet i Ukraina. När handelskriget mellan Ryssland å ena sidan och USA, Kanada, Australien, EU och Norge å andra sidan blossade upp valde Ryssland att inte införa några sanktioner mot Island.

Varför just Island inte svartlistades är alltjämt en gåta. Inledningsvis såg många exportörer stora möjligheter att sälja mer fisk till Ryssland eftersom importen från Norge blockerades. Men rubelns ras och den ekonomiska krisen i Ryssland bromsade också efterfrågan.

Nu uppger Tass att Ryssland överväger ekonomiska sanktioner mot Island. Hotet riktas mot Island och ytterligare sex länder - Norge, Albanien, Montenegro, Lichtenstein, Ukraina och Georgien - som har ställt sig bakom EU:s fortsatta sanktioner mot Ryssland.

Om hotet blir verklighet står stora ekonomiska intressen på spel. Exporten av isländsk fisk till Ryssland har ökat snabbt under de senaste åren. Ryssland är nu den femte viktigaste exportmarknaden. I snitt var tionde fisk som såldes till utlandet gick just till Ryssland.

Förra året såldes fisk till ett värde av 21 miljarder isländska kronor till Ryssland. Den totala exporten från Island till Ryssland uppgick till 29 miljarder.

Uppsvinget har skett samtidigt som det isländska makrillfisket blivit allt viktigare. För Island är makrill den ekonomiskt näst viktigaste arten efter torsk - och Ryssland den viktigaste marknaden.

Världsmarknadspriserna för makrill är på väg nedåt. Både Island och Norge har stora mängder fisk som fångades förra sommaren, men som ännu inte har sålts.

Sedan dess har läget försämrats ytterligare. Ett skäl är att den för Island viktiga nigerianska marknaden har stängts. Krisen i Nigeria har fått regeringen att införa kapitalkontroller. Åtgärden innebär att det inte är tillåtet att köpa utländsk valuta för att kunna importera makrill.

Birgir Ármannsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet och ordförande för utrikesnämnden, säger till RÚV att det inte finns någon anledning för Island att ompröva stödet för EU:s sanktioner mot Ryssland. Eftersom förutsättningarna - alltså Rysslands agerande i Ukraina - inte förändrats finns det heller inget skäl att byta politisk linje.

Men det är en hållning som vissa tycker att det är dags att ompröva. En av dem är Frosti Sigurjónsson, alltingsledamot för Framstegspartiet. Han säger till RÚV att Island inte bör välja sida och inte heller bör ansluta sig till EU:s utrikespolitik.

Ásmundur Friðriksson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, går ett steg längre. Han säger till RÚV att han är motståndare till Rysslands agerande i Ukraina, men han anser att Islands ekonomiska intressen är viktigare:
"Vi ska inte delta i detta handelsförbud som EU och våra allierade nationer i EU utfärdar mot länder som vi handlar med. ... Jag anser våra intressen ska sättas först. Ryssarna har varit och är för islänningarna enormt viktiga kunder."
Jón Bjarnason, tidigare fiske- och jordbruksminister som nu övergett Gröna vänstern för Regnbågen, skriver i ett blogginlägg att Island bör komma ihåg EU:s stridsåtgärder mot Island under makrillkriget och unionens fientliga åtgärder i samband med finanskraschen, medan Ryssland däremot erbjöd Island stöd. Fortsatt handel med Ryssland innebär enligt Jón Bjarnason inget godkännande av inmarschen i Ukraina:
"Handel med Ryssland och andra östeuropeiska nationer har varit viktig för Island under årtionden. Vi minns torskkrigen och britternas och andra nuvarande EU-länders handelsembargo mot Island under dessa år. Då visade sig handeln med tidigare Sovjetunionen värdefull precis som senare. ... Det är kanske symboliskt att EU nu försöker att förstöra vår makrillförsäljning till Ryssland genom att binda en viljesvag isländsk regering till sin aggressivitet i Ukraina och tvångsåtgärder och hot mot ryssarna. Allmänna handelssanktioner är en högpolitisk åtgärd som bör ställas inför alltinget."
Utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson anser dock inte att det är aktuellt för Island att ompröva hållningen mot Ryssland. Han säger till RÚV att det nu bara handlar om en förlängning av de sanktioner som infördes för ett år sedan:
"Jag tror att detta först och främst eventuellt är ett missförstånd eftersom det inte handlar om några nya sanktioner. Det handlar som sagt om att förlänga de sanktioner som är i kraft. ... Men det förändrar inte att vi är delaktiga i detta och skälen känner alla. De gäller internationell rätt och internationella bestämmelser."
Från ryskt håll har det enligt RÚV också diskuterats att begränsa hur många turister som får besöka Island. Antalet ryska turister har ökat de senaste åren, men efter den ekonomiska krisen har antalet sjunkit dramatiskt. Under första halvåret kom 1 800 ryska turister till Island. De ryssar som kommer spenderar under sin tid i landet i snitt 201 000 isländska kronor. Bara schweizarna gör av med mer, rapporterar Vísir.

Här kan du läsa mer om sanktionerna mot Ryssland.