söndag 23 augusti 2015

Sex av tio vill begränsa presidentens tid på Bessastaðir

Sex av tio islänningar anser att grundlagen ska begränsa hur länge en president får inneha ämbetet. Bara var sjätte motsätter sig ett tak för hur många mandatperioder som en president får sitta på residenset Bessastaðir. I synnerhet Framstegspartiets väljare motsätter sig en övre gräns. Det visar en opinionsundersökning utförd av Maskína.

Nästa sommar har Ólafur Ragnar Grímsson fullbordat fem mandatperioder som Islands president. Det är första gången i landets historia som en president sitter i tjugo år. Inför förra valet sommaren 2012 sade Ólafur Ragnar Grímsson att han inte avsåg att kandidera för en sjätte period. Nu tycks det dock som att han åtminstone överväger tanken.

En majoritet av islänningarna vill dock att det ska finnas en övre gräns för hur många gånger en president kan väljas om. Hela 58,1 procent tycker att det i grundlagen ska införas ett tak för antalet mandatperioder. Bara 17 procent vill inte begränsa antalet mandatperioder medan 25 procent varken är för eller emot en begränsning.

Bland Framstegspartiets väljare är en majoritet emot ett tak. Sympatisörer till de fem övriga partierna i alltinget är däremot för en övre gräns. Opinionen tycks påverkas av inställningen till den sittande presidenten. Ólafur Ragnar Grímsson är nämligen i särklass populärast bland Framstegspartiets anhängare.

Kvinnor och personer med högskoleutbildning är i större utsträckning för en begränsning. De röstar också oftare på Socialdemokraterna, Piratpartiet och Gröna vänstern.

Hela 45 procent anser att gränsen bör sättas vid två fyraårsperioder. Knappt 37 procent tycker att taket bör läggas vid tre mandatperioder.

Samma mönster mellan olika väljargrupper återkommer även när det gäller antalet mandatperioder. Män och framstegspartister vill i regel se ett högre tak än kvinnor och anhängare till Ljus framtid, Piratpartiet och Socialdemokraterna.

Här kan du läsa mer om nästa års presidentval.