lördag 1 augusti 2015

Svenska Mangold Fondkommission siktar på Island

Mangold Fondkommission siktar på att hitta kapitalstarka kunder och ansöka om tillstånd för att etablera sig på den isländska marknaden. Om planerna förverkligas blir Mangold den första svenska banken med verksamhet på Island. Ett skäl till att Mangold intresserar sig för Island är börsen i Reykjavík, skriver Viðskiptablaðið.

Svenska Mangold Fondkommission undersöker just nu förutsättningarna för att etablera sig på Island. En förutsättning för att Mangold ska ansöka om tillstånd för bankverksamhet av Fjármálaeftirlitið är att det finns ett intresse för bankens tjänster. Det säger vd:n Per-Anders Tammerlöv i Viðskiptablaðið:
"Detta kommer sannolikt avgöras av potentiella kunder på Island. Om några parter efterfrågar våra tjänster så kan vi söka om tillstånd."
Ett annat skäl för att Mangold Fondkommission sneglar på Island är enligt Viðskiptablaðið börsen i Reykjavík.

Mangold Fondkommission varnades i november 2013 av Finansinspektionen och fick betala en straffavgift på 6 miljoner svenska kronor. Bolaget hade då enligt ett beslut brutit mot flera kundskyddsregler i värdepappersmarknadslagen. Bristerna var så omfattande att Finansinspektionen övervägde att återkalla Mangolds tillstånd.

Finansinspektionen ansåg bland annat att det fanns stora problem med Mangolds ersättningssystem. Systemet kunde enligt myndigheten fungera som en uppmuntran för Mangolds anställda att rekommendera kunder ofördelaktiga affärer. Mangold hade därför inte lyckats förebygga intressekonflikter.

Vidare riktade Finansinspektionen kritik mot Mangold för vilseledande information till kunder och bristande intern styrning och kontroll. Bolaget saknade också metoder för oberoende riskhantering.

Mangold Fondkommission övervägde att överklaga beslutet, men i årsredovisningen för 2013 uppges det att bolaget avstod eftersom en sådan process skulle ha blivit för kostsam. Bolaget höll dock inte med om Finansinspektionens kritik. Enligt bolaget skulle dessutom de flesta bristerna ha åtgärdats redan innan myndigheten meddelade sitt beslut.