måndag 3 augusti 2015

Tidigare okänt långhus kan skriva om Reykjavíks historia

En tjugo meter lång byggnad med en stor eldstad har grävts fram vid Lækjargata i Reykjavík. Långhuset härstammar från vikingatiden och var sannolikt en av de allra första byggnaderna i området. En silverring, brynen och pärlor samt utrustning för matlagning och vävning har hittats. Fynden kan innebära att historien om det tidiga Reykjavík behöver skrivas om.

På Íslandsbankis gamla parkeringsplats på Lækjargata i centrala Reykjavík pågår just nu utgrävningar. Det arkeologerna räknade med att hitta var ruinerna av gården Lækjarkot som byggdes 1799 och det timmerhus som ersatte torvhusgården 1887. Men de fann också lämningar från en betydligt äldre bosättning.

Arkeologerna har grävt fram ett vikingatida långhus. Det var minst 20 meter långt och 5,5 meter brett. I mitten påträffades en eldstad som var minst 5 meter lång.

I torven finns spår som tyder på att långhuset kan ha brunnit ned. När det 1799 byggdes en gård på samma plats fanns där bara en äng. Då anade ingen att en av de tidigaste bosättningarna i Reykjavík fanns där under.

Under sommaren har en lång rad fynd gjorts på tomten. Det handlar enligt RÚV om en silverring, brynen, pärlor och utrustning för att väva och laga mat. Redskapen för vävning var bland annat sländor tillverkade av täljsten, något som på Island inte gjordes efter 1150. Sländorna användes för att tillverka tråd.

Brynen användes för att slipa exempelvis knivar. De är tillverkade av norsk sten - och det är också ett faktum som skulle kunna tala för att långhuset var ett av de första i Reykjavík.

Vid eldstaden hittades en kittel som användes för matlagning. I direkt anslutning till kitteln påträffades tänder från en gris och djurben, rapporterar RÚV.

Fynden ska nu dateras. Det anses inte osannolikt att långhuset kan ha varit en av de allra första bosättningarna i Reykjavík. De hittills tidigaste byggnaderna har påträffats vid Suðurgata och Aðalstræti. De har daterats till omkring år 871.

Om långhuset vid Lækjargata är från samma tid betyder det att Reykjavík både sträckte sig längre österut och hade fler invånare än vad som tidigare varit känt. Det skulle också kunna betyda att det funnits flera bebyggelsekärnor i Reykjavík redan kort efter att Island befolkades. Vilka som bodde i långhuset är inte känt.

Utgrävningarna påbörjades i våras med syftet att hitta Lækjarkot. Sedan dess har omfattningen av utgrävningarna växt. Minjastofnun Íslands har enligt Morgunblaðið ännu inte tagit något beslut om vad ska hända med platsen.

Íslandshótel planerar att bygga ett hotell på tomten. Det talas nu om att eldstaden i långhuset skulle kunna bli en del av hotellet, antingen genom att höja upp den eller att göra den synlig för gästerna genom en glasad öppning i golvet, uppger Morgunblaðið.