fredag 14 augusti 2015

Turister bra för Islands ekonomi men dåliga för naturen

Nio av tio islänningar anser att utländska turister är bra för landets ekonomi. Men drygt hälften tycker också att besökarna är dåliga för naturen. En majoritet svarar dessutom att turismen är bra såväl för samhället i stort som för den egna kommunen och huvudstaden Reykjavíks centrum. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Även i år går Island mot ett nytt turismrekord. Antalet besökare ser ut att öka med omkring 30 procent jämfört med 2014, som även det var ett rekordår. Totalt ser det ut som att antalet utländska gäster blir omkring 1,3 miljoner.

En majoritet av islänningarna är positiva till turismen i allmänhet. Nyligen visade en mätning utförd av MMR att 80 procent av islänningarna var ganska eller mycket positivt inställda till utländska besökare.

Hela 90,9 procent tycker att utländska turister har en positiv inverkan på Islands ekonomi. Vidare säger 82,8 procent att turismen är bra för arbetstillfällen, 71,2 procent att den är bra för samhället, 69,7 procent att den är bra för den egna kommunen, 67,5 procent att den är bra för Reykjavíks centrum och 67,1 procent att den är bra för mångfald inom handel och service.

Men på en punkt anses turismen av en majoritet ha en negativ effekt. Hela 51,8 procent svarar att utländska besökare är dåliga för Islands natur. Det är mer än dubbelt så många än den andel - 21 procent - som uppger att turismen är positiv även för naturen.

Klart är också att det hos vissa finns ett missnöje med tillströmningen av besökare just i Reykjavíks stadskärna. Visserligen tycker två av tre att turismen är bra, men 15,8 procent svarar att den har negativ inverkan på centrum.

Attityderna till turism skiljer sig mellan olika grupper. Förhållandevis låga 80,7 procent av Framstegspartiets väljare anser att turismen gynnar ekonomin, vilket är den lägsta siffran för hela kategorin. De tycker också i mindre utsträckning än andra väljargrupper att turismen skapar arbetstillfällen. Här finns också det största missnöjet med turismens inverkan på naturen. Bara 15,6 procent säger att utländska besökare är bra för Islands natur. Däremot uppger 75,8 procent att turismen skapar mångfald inom handel och service.

Hela 97,9 procent av Ljus framtids sympatisörer anser att turismen är bra för ekonomin. I topp när det gäller inverkan på arbetsmarknaden ligger Självständighetspartiets väljare med 91,3 procent. Gröna vänsterns anhängare är mest förtjusta i turismens effekt på samhället (79 procent) och den egna kommunen (78,6 procent).

Mest entusiastiska över turismens inflytande över Reykjavíks centrum är Självständighetspartiets väljare med 75 procent. Här är det bara 61,4 procent av Ljus framtids anhängare som håller med.

Här kan du läsa mer om turismen till Island.