torsdag 10 september 2015

Akranes vill ta emot fler flyktingar

Akranes är redo att ta emot flyktingar från krigets Syrien. Beslutet klubbades i kommunfullmäktige med rösterna nio mot noll. Akranes blir därmed Islands åttonde kommun som förklarar sig beredd att ge kvotflyktingar en fristad. I dessa åtta kommuner bor två tredjedelar av Islands befolkning.

Senast Akranes tog emot flyktingar var 2008. Då tog kommunen emot 29 palestinska flyktingar från ett läger i Irak. Denna erfarenhet vill nu kommunen använda i mottagandet av flyktingar från Syrien.

Beslutet fattades av ett enigt fullmäktige. I debatten sades det att Island har en moralisk skyldighet att bidra till att minska den humanitära krisen i Medelhavsområdet.

Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.