lördag 26 september 2015

Asylsökande i medieskandal får ingen prövning på Island

En asylsökande man från Nigeria får inte sin ansökan prövad på Island. I stället kvarstår beslutet om avvisning till Schweiz. Mannen pekades i en läcka från inrikesdepartementet på falska grunder ut som misstänkt för människohandel. Därför överklagade han beslutet med motiveringen att myndigheterna inte varit opartiska. Men domstolen underkänner argumentet.

I oktober 2011 anlände en man med ett förfalskat kanadensiskt pass till flygplatsen i Keflavík från Köpenhamn. Dagen därpå sökte han asyl på Island. Då uppgav han att han var nigeriansk medborgare. Snart visade det sig att han redan 2008 sökt asyl i Schweiz.

Både Útlendingastofnun och inrikesdepartementet beslutade att mannen med hänvisning till Dublinkonventionen skulle utvisas till Schweiz. Mannen hävdade att myndigheterna var partiska och överklagade därför besluten. Men nu fastställer alltså Hæstiréttur Íslands att hans ansökan om asyl inte ska prövas.

Skälet till att mannen hävdade att myndigheterna inte var objektiva var en läcka från inrikesdepartementet. Hösten 2013 - samtidigt som mannens fall uppmärksammades i medierna - pekades han på falska grunder ut som misstänkt för människohandel. Uppgifterna kom direkt från departementet och publicerades i Fréttablaðið och Morgunblaðið.

Ett år senare erkände Gísli Freyr Valdórsson, rådgivare åt inrikesminister Hanna Birna Kristjánsdóttir, att han var den som fabricerat uppgifterna och fört dem vidare till medierna. Han dömdes senare till villkorlig dom för brott mot tystnadsplikten. Även inrikesministern tvingades så småningom att avgå till följd av skandalen.

Gísli Freyr Valdórsson läckte uppgifterna med syftet att vända debatten om asylsökande. Därför ansåg den nigerianske mannen att det var uppenbart att anställda på departementet var negativt inställda till honom. Han ansåg därför att avvisningsbeslutet var ogiltigt och att hans ansökan skulle tas upp till behandling.

Så blir det alltså inte. Därmed får mannen heller inte möjligheten att återförenas med den kvinna som under tiden på Island födde hans son.

Staten står för rättegångskostnaderna på 600 000 isländska kronor.

Här kan du läsa mer om medieläckan och här kan du läsa domen i sin helhet.