söndag 6 september 2015

Dagens bonuscitat

"Småbilarna var överallt och detta skapade problem. Det var mycket av skador på underreden som vi sällan ser i dag."

Þorsteinn Þorgeirsson, vd för biluthyraren Avis, säger i Vísir att det blivit mer sällsynt att turister i småbilar ger sig in på höglandets fjällvägar.