söndag 6 september 2015

Dagens citat

"Men det bör varnas för att kommunfullmäktige utan att undersöka saken uppmanar till massflytt av flyktingar till Reykjavík utöver det antal som nu har beslutat och utan att det står klart på vilket sätt det ska ske. Innan en sådan uppmaning godkänns hade det varit lämpligt att börja projektet i rätt ände och undersöka det verkliga utrymmet och förmågan hos kommun och stat att ta emot ett kraftigt ökat antal flyktingar i staden."

Kjartan Magnússon, kommunfullmäktigeledamot för Självständighetspartiet i Reykjavík, i sin reservation mot beslutet om att kommunen ska vända sig till regeringen för att meddela att den vill ta emot fler flyktingar - läs mer här.