måndag 28 september 2015

En av fem isländska kycklingar har brännsår på fötterna

För många kycklingar på för liten yta som dessutom är blöt. Det är huvudförklaringen till att var femte kyckling på sydvästra Island har brännsår under fötterna. Såren uppstår av urinsyra som finns i kycklingarnas avföring. Enda sättet att få stopp på brännsåren är att ge djuren mer utrymme. Det uppger en veterinär vid Matvælastofnun för RÚV.

Sedan djurskyddslagen ändrades 2014 har anmälningarna om vanvård skjutit i höjden. Förra året fick livsmedelsmyndigheten Matvælastofnun in 534 anmälningar - att jämföra med bara 49 anmälningar under 2012. Skälet är att lagen nu säger att den som upptäcker vanvård är skyldig att rapportera det till Matvælastofnun.

De flesta anmälningarna gäller hundar, katter och hästar. Färre än 1 procent av anmälningarna gäller djur inom köttindustrin.

De senaste åren har livsvillkoren för djur inom köttindustrin uppmärksammats vid flera tillfällen. Matvælastofnun krävde nyligen att suggor på nio inspekterade gårdar skulle slaktas. Anledningen var att ett stort antal av suggorna - mellan 15 och 50 procent på varje gård - hade allvarliga liggsår. Skadorna är ett resultat av för trånga bås och för hårda golv.

Vid inspektioner gjorde Matvælastofnun även anmärkningar mot 27 uppfödare av nötkreatur. På gårdarna var det i regel för trångt och underlaget för blött. Dessutom sattes ofta små djur i samma utrymmen som stora djur. Detta ledde till att många mindre djur blev magra eftersom de inte fick tillräckligt med föda. I konkurrensen med stora djur kunde de helt enkelt inte hävda sig när det var dags för utfodring.

Bristerna gäller inte bara grisar och nötkreatur. När Matvælastofnun förra året inspekterade slakterier på sydvästra Island - där de flesta uppfödarna av kyckling finns - kunde myndighetens veterinärer enligt RÚV konstatera att var femte kyckling hade brännsår på fötterna. Av dessa hade i sin tur var tionde svåra brännsår.

Förklaringen till att så många kycklingar hade plågsamma brännsår är att det är alldeles för trångt på gårdarna. När för många djur finns på samma yta blir underlaget dessutom ofta vått. I kycklingarnas avföring finns urinsyra. Det skapar förutsättningar för att brännsår ska uppstå.

Þóra Jónasdóttir, veterinär vid Matvælastofnun, säger till RÚV att samma problem i liknande utsträckning finns hos danska kycklinguppfödare. Enda sättet att minska antalet brännsår är att öka ytan som kycklingarna har att röra sig på:
"Om det uppstår problem som sår efter avföring så måste de reagera genom att minska tätheten."
Den strängare djurskyddslag som infördes 2014 ger Matvælastofnun möjlighet att bötfälla djurägare som bryter mot lagen. Om vanvården fortsätter trots böter kan ägaren bli av med sina djur. Tidigare hade inte myndigheten böter som verktyg. När djurförbud var det enda redskapet krävdes starka skäl för att någon skulle bli av med sina djur.