fredag 4 september 2015

Eygló Harðardóttir: Viljan att hjälpa flyktingar berör mig

Island har genom socialminister Eygló Harðardóttir vänt sig till FN-organet UNHCR med beskedet att landet vill ta emot flyktingar från Syrien. Flyktingarna kommer sannolikt att komma från läger i grannländerna eftersom nöden där betraktas som störst. Islänningarnas vilja att hjälpa till att ta emot fler flyktingar än vad som planerats har berört henne djupt.

Den senaste veckan har trycket på regeringen ökat för att ta emot fler än de utlovade totalt 50 kvotflyktingarna i år och nästa år. Uppmaningarna har kommit både från politiker och medborgare, men många kommuner har också förklarat sitt intresse för att ta emot flyktingar.

Hittills är det storkommunerna Reykjavík (121 822 invånare), Hafnarfjörður (27 875 invånare) och Akureyri (18 191 invånare) som har deklarerat att de är redo att ge flyktingar en fristad. I går klubbades ett motsvarande beslut i en av landets minsta kommuner, Súðavíkurhreppur i Västfjordarna.

Röstsiffrorna i kommunfullmäktige var fem mot noll. Kommunalrådet och kommunchefen får enligt beslutet i uppdrag att kontakta regeringen för att meddela intresset. Súðavíkurhreppur har bara 204 invånare.

Socialminister Eygló Harðardóttir skriver på Facebook att regeringen har kontaktat FN:s flyktingorgan UNHCR och meddelat att Island vill ta emot flyktingar från Syrien. I svaret beskrevs nöden som störst i grannländernas flyktingläger, i synnerhet i Libanon. Departementets arbetsgrupp möts nu dagligen för att diskutera situationen.

Eygló Harðardóttir skriver vidare att hon välkomnar det stora antalet islänningar som på något sätt har erbjudit sin hjälp och alla de som kontaktat Röda korset för att bli volontärer:
"Till sist vill jag återigen upprepa mitt tack. Er välvilja och och vilja att hjälpa har berört mig djupt."
De direkta utgifterna för en flyktingfamilj bestående av en kvinna och två barn - Island har de senaste åren inriktat sitt mottagande just på ensamstående kvinnor och hbtq-personer - uppgår enligt Fréttablaðið till cirka 3,5 miljoner isländska kronor under det första året. I den summan ingår barnbidrag, bostadsbidrag, bidrag till att köpa möbler, husgeråd och annan utrustning till hemmet, och försörjningsstöd.

Försörjningsstödet utbetalas månadsvis och minskar proportionellt om personen får jobb. För en halvtidstjänst minskar stödet med en tredjedel, och för en heltidstjänst med två tredjedelar.

Andra kostnader som kan uppstå är för undervisning i isländska för vuxna, skolgång, sjukvård, fritidsaktiviteter och social rådgivning.

Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.