onsdag 9 september 2015

Fjarðabyggð och Kópavogur vill ta emot flyktingar

Fjarðabyggð och Kópavogur ansluter sig till de isländska kommuner som är redo att ta emot flyktingar från Syrien. Besluten har klubbats i kommunfullmäktige. Nu har totalt sju kommuner fattat liknande beslut - men i dessa kommuner bor närmare två tredjedelar av Islands befolkning. Samtidigt aviserar regeringen större ekonomiska resurser till mottagande av asylsökande.

I regeringens budget för 2016, som presenterades i går, ökar anslaget för att ta emot asylsökande till 475,9 miljoner isländska kronor. Det är en ökning med 66,5 procent av anslagen för 2015. Skälet är att regeringen väntar sig allt fler asylsökande från Syrien.

De senaste veckorna har två familjer från Syrien sökt asyl på Island. De har tagit sig till Island genom att först ta sig till EES-området, och därefter flyga till Keflavík. Fler asylsökande är enligt regeringen att vänta.

Även om prövningen inte skulle ge dem asyl är det troligt att de får stanna en längre tid på Island eftersom det i dagsläget inte anses vara möjligt att skicka tillbaka människor till Syrien. Däremot kan det bli aktuellt att skicka tillbaka dem till det europeiska land som var deras utgångspunkt för resan till Island.

Situationen i Syrien har präglat den politiska debatten de senaste veckorna, och den präglade också den debatt som följde på gårdagens regeringsförklaring. Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sade att Island på bästa sätt skulle hjälpa till att lindra den humanitära krisen i regionen.

Något besked om flyktingmottagande kom inte från regeringen. Däremot sade Sigmundur Davíð Gunnlaugsson att regeringen skulle överväga att göra det enklare att adoptera barn från Syrien. På detta sätt skulle barn som blivit föräldralösa kunna få en fristad och ett nytt liv på Island.

Ytterligare två isländska kommuner har nu i fullmäktige klubbat beslut om att ta emot flyktingar från Syrien: Fjarðabyggð på östra Island och Kópavogur, landets näst största kommun. I beslutet från Fjarðabyggð sägs det att olika samhällsinstitutioner ska förbereda sig för flyktingmottagande. I beslutet från Kópavogur är tanken att kommunen ska ta emot flyktingar proportionellt till sin storlek.

Kópavogur har inte tidigare tagit emot några flyktingar. Beslutet i fullmäktige var enhälligt.

Hittills är det alltså sju kommuner som gett klartecken till att ta emot flyktingar: Reykjavík, Hafnarfjörður, Akureyri, Ísafjörður, Súðavík, Kópavogur och Fjarðabyggð. Sett till antalet är det ännu bara knappt var tionde av landets kommuner som sagt ja, men i dessa sju kommuner bor nästan två tredjedelar av Islands befolkning.

Här kan du läsa mer om Islands mottagande av flyktingar.