torsdag 24 september 2015

Kräver att BDSM inte klassas som psykisk sjukdom

Island är det enda nordiska landet där BDSM fortfarande klassas som en psykisk sjukdom. Föreningen BDSM á Íslandi kräver nu i ett brev till myndigheterna att stämpeln tas bort. Och sjukvårdsbasen Birgir Jakobsson håller med. Han anser att Island bör göra som grannländerna och inte längre betrakta BDSM som en sjukdom.

År 2009 plockade Socialstyrelsen bort BDSM från listan över sjukdomar. Motsvarande beslut har också tagits i Danmark, Norge och Finland. Men på Island klassas BDSM alltjämt som en psykisk sjukdom.

BDSM á Íslandi är en förening som samlar utövare. I ett brev till hälso- och sjukvårdsbasen Birgir Jakobsson uppmanar de honom att stryka BDSM från listan över sjukdomar. Föreningen anser att ett godkännande är en fråga om mänskliga rättigheter. För personer som ser BDSM som en naturlig del av sexlivet finns det ingen anledning att betrakta utövningen som ett problem.

I brevet skriver föreningen att sjukdomsklassningen utgör en stämpel som i sin tur kan leda till diskriminering. Därför bör BDSM enligt föreningen betraktas som en sexuell identitet bland andra:
"Nuvarande sjukdomsklassning av personer med BDSM-läggning möjliggör att BDSM-personers läggning används emot dem i vårdnadstvister och på arbetsmarknaden för att nämna något. Detta anser vi utgör ett brott mot självklara mänskliga rättigheter. Många törs inte leva sitt liv som de skulle vilja, eller gör det i smyg, av fruktan för negativ inverkan på deras anställningstrygghet eller umgängesrätt med sina barn. Effekten av att dölja sin sexuella läggning är väl känd och det kan vara hämmande när det gäller att hitta en livskamrat, att skapa en hälsosam självbild och att ha en allmänt god psykisk hälsa."
Förhoppningen är alltså att fördomar gentemot BDSM-personer ska försvinna om sjukdomsstämpeln försvinner. Klassningen som en sjukdom har exempelvis varit en bidragande orsak till att BDSM á Íslandi inte välkomnats till den årliga Pridefestivalen i Reykjavík.

I ett svar till föreningen skriver Birgir Jakobsson enligt RÚV att det inte finns något som förhindrar att Island precis som de övriga nordiska länderna tar bort sjukdomsstämpeln. Han tänker därför ta kontakt med Magnús Hákonarson, ordförande för BDSM á Íslandi, för att diskutera hur detta görs på bästa sätt.

Allt pekar därför på att BDSM snart försvinner från listan över sjukdomar även på Island.