tisdag 8 september 2015

Landsbanki på väg in på Reykjavíkbörsen

Redan till vintern vill finansminister Bjarni Benediktsson att Landsbanki börsnoteras. Därefter vill han i omgångar börja sälja ut statens innehav i banken. Men det handlar inte om någon direkt privatisering, utan om att steg för steg göra sig av med ägandet. Bjarni Benediktsson vill dock att staten behåller 40 procent av aktierna i banken, rapporterar Vísir.

Krishösten 2008 togs Landsbanki över av den isländska staten. I dag äger den 98 procent av aktierna i banken - till skillnad från de andra kollapsade storbankerna Glitnirs och Kaupþings efterträdare som i dag främst kontrolleras av fordringsägarna.

Sedan tidigare har regeringen möjlighet att sälja 30 procent av aktierna i Landsbanki. Planerna har dock dragit ut på tiden eftersom det fortfarande finns osäkerhetsfaktorer kring gamla Landsbankis konkursbo.

Nu säger finansminister Bjarni Benediktsson till Vísir att han vill påbörja en privatisering av Landsbanki under nästa år. Tanken är inte att regeringen ska sälja ut hela innehavet på en gång. I stället ska Landsbanki börsnoteras på Reykjavíkbörsen och aktieposter ska säljas av undan för undan:
"Vi har i budgeten haft en öppen möjlighet att sälja upp till en andel på 30 procent. Detta kommer inte att ske i ett stort steg eller i en stor privatisering. Förhoppningsvis kan vi börsnotera Landsbanki och påbörja försäljningen av statens andel som på sikt lite åt gången skulle spridas ut bland investerare."
Målet är att påbörja arbetet redan till vintern. Börsnoteringen av Landsbanki skulle då tillsammans med försäljningen av de första aktierna ske någon gång under nästa år.

Men det handlar alltså inte om att staten helt ska släppa ägandet. Planen är att behålla 40 procent av aktierna - något som i praktiken lär göra så att staten fortsätter att vara största ägare i Landsbanki.

En av statskassans mest betungande utgiftsposter är i dag räntor. Varje år är räntekostnaden på Islands lån mellan 80 och 90 miljarder isländska kronor. Bjarni Benediktsson vill använda intäkterna från försäljningen av Landsbanki till att betala av statsskulden. Därmed minskar också räntebördan.

För Bjarni Benediktsson och Självständighetspartiet är det en självklarhet att staten ska minska sitt ägande i Landsbanki. Men hos koalitionspartnern Framstegspartiet finns det ett stort motstånd mot en privatisering. Under vårens landsmöte klubbades ett uttalande om att Landsbanki ska förbli i statlig ägo och främst fylla en samhällelig uppgift i stället för att drivas av ett vinstsyfte.

En av de främsta förespråkarna för ett fortsatt statligt ägande av Landsbanki är Frosti Sigurjónsson, alltingsledamot för Framstegspartiet och ordförande i alltingets ekonomi- och handelsnämnd. Genom att i stället behålla kontrollen över Landsbanki och inte ha vinstsyftet i fokus skulle banken enligt honom fungera som en motor för konkurrens och för att hålla priserna för banktjänsterna nere, rapporterar Vísir.

Här kan du läsa mer om en privatisering av Landsbanki.