tisdag 1 september 2015

Majoritet islänningar ser sig som troende

51 procent av islänningarna betraktar sig som troende medan 30 procent ser sig som icke-troende. 14 procent beskriver sig som ateister. Det visar en undersökning utförd av Gallup. Störst andel troende har Thailand. I västvärlden finns färst troende i Sverige.

Gallup har i 65 länder ställt frågor om invånarnas tro. I snitt 63 procent säger sig vara troende, medan 22 procent är icke-troende och 11 procent är ateister. Siffrorna för Island är alltså lägre än genomsnittet i världen, men 51 procent troende är en hög andel för att vara i Europa.

Flest troende finns i Thailand där hela 94 procent av befolkningen säger sig ha en religiös tro. Armenien, Bangladesh, Georgien, Marocko, Fiji och Sydafrika är andra länder där drygt nio av tio är troende.

I Sverige finns färst troende i västvärlden. Åtta av tio svenskar anser sig antingen vara icke-troende eller ateister.

Flest ateister finns i Kina - hela 61 procent. I Hongkong är motsvarande andel 34 procent och i Japan 31 procent.