fredag 4 september 2015

Markägarfejd stoppar nya gångstigar vid Leirhnjúkur

Först började markägare ta betalt av besökare med hänvisning till kostnader för turismen. Men domstol stoppade entréavgifterna till Leirhnjúkur i Mývatnområdet. Staten har nu öronmärkt 10 miljoner isländska kronor för gångstigar och förbättrad säkerhet. Just detta är vad markägarna efterlyste - men nu stoppar de att arbetena genomförs.

Sommaren 2014 började markägare ta ut 800 isländska kronor i avgift från alla besökare till Hverir vid Námaskarð och Leirhnjúkur vid Krafla. De hävdade att marken - som ligger inom fastigheten Reykjahlíð - belastades hårt av den ökande turismen. För att skydda naturvärden och garantera besökarnas säkerhet införde de därför en entrépeng.

De totalt sjutton delägarna var dock allt annat än eniga. Sju av dem vände sig till domstol för att stoppa entréavgiften. Förbudet klubbades i våras av Héraðsdómur Reykjavíkur, men har överklagats till Hæstiréttur Íslands.

Majoritetsägarna hävdade alltså att intäkterna från inträdesavgifterna var nödvändiga för att finansiera deras kostnader för turismen. Vidare ansåg de att staten lämnade enskilda markägare i sticket genom att låta dem stå för utgifter till följd av att allt fler reser till Island.

I december 2014 fick kommunen Skútustaðahreppur 10 miljoner isländska kronor för att förbättra gångstigar och säkerheten i området. Gångstigarna blir i allt sämre skick, men pengarna har inte kunnat användas under sommaren. Anledningen är att majoritetsägarna - som vill ta betalt av besökare - enligt RÚV inte tillåter arbetena.

Om pengarna inte används riskerar de att frysa inne. Kommunalrådet Yngvi Ragnar Kristjánsson säger till RÚV att det är beklagligt att bidragen inte kan nyttjas för välbehövliga förbättringar:
"Det är en ohållbar situation att man inte kan reparera stigar och utsiktsplattformar som har fått offentliga medel. Enligt min mening behöver fokus förändras så att när offentliga medel har utdelats för att bygga stigar eller utsiktsplattformar så ska denna offentliga part komma och göra det utan att det är något besvär med det."
Genom åren har dock markägarna fått och tagit emot en hel del bidrag från staten. Det statliga energibolaget Landsvirkjun finansierade tillsammans med Ferðamálastofa de gångstigar som först anlades vid Leirhnjúkur och de toaletter som installerades. Mellan 2005 och 2011 lade Ferðamálastofa omkring 5 miljoner isländska kronor på underhåll.

Nu är det inte bara gångstigarna som är i dåligt skick. Toaletterna vid Leirhnjúkur öppnades nyligen på nytt efter att ha varit stängda i ett år. Majoritetsägarna har inte velat stå för kostnaderna. Nu är det i stället turistnäringen, Landsvirkjun och Skútustaðahreppur som betalar.

Yngvi Ragnar Kristjánsson säger till RÚV att de stängda toaletterna också var ett resultat av dispyten mellan markägarna. Han anser att det är svårt att säga vem som ska bära ansvaret för toaletterna:
"Det är riktigt att Landsvirkjun äger toaletterna och installerade dem med vissa förbehåll. De städades och det gick utmärkt. Så uppstod denna situation. Det är konflikter inom markägarföreningen och det är några saker som har gått i baklås på grund av dem."
Här kan du läsa mer om konflikten om inträdesavgifter.