tisdag 1 september 2015

Nästan var tionde i Tálknafjörður kan bli av med jobbet

Þórsberg i Tálknafjörður varslar samtliga 26 anställda om uppsägning. Skälet är att verksamheten inte går tillräckligt bra. Om fiskeföretaget går i graven blir nästan var tionde kommuninvånare av med jobbet. Kommunchefen Indriði Indriðason beskriver läget som allvarligt - men samtidigt finns det i regionen en stor efterfrågan på arbetskraft.

Med 26 anställda är fiskeföretaget Þórsberg den största arbetsgivaren i Tálknafjörður i Västfjordarna. I går meddelade ledningen att fisket inte återupptas efter sommaruppehållet. Samtliga anställda varslades samtidigt om uppsägning.

Þórsberg har ännu inte gett upp hoppet om att kunna fortsätta. De steg som hittills tagit för att göra företaget lönsamt har inte varit tillräckliga. Förhoppningen är enligt ett pressmeddelande att kunna återuppta fisket och beredningen av fiskprodukter efter ytterligare en översyn av verksamheten:
"Den senaste tiden har företaget genomgått en finansiell rekonstruktion, ökat aktiekapital från ägarna, ytterligare köp av fiskekvoter och samarbete om en särskild bygdekvot med syftet att stärka verksamheten. Driftsenheten är inte tillräckligt stor för att ge nödvändig lönsamhet av driften."
Þórsberg grundades redan 1975. Företaget har trålaren Kóp BA-175 och producerar färska, frysta och saltade fiskprodukter. Företaget har under många år närmast utgjort ryggraden i näringslivet i Tálknafjörður.

Nu riskerar nästan var tionde kommuninvånare att förlora jobbet. Tálknafjörður hade vid årsskiftet 305 invånare. Efter att ha varit nere på bara 276 invånare år 2012 har befolkningsutvecklingen vänt. Tálknafjörður har nu ökat tre år i följd.

Skälet till ökningen är att arbetstillfällena både på orten och i grannkommunen Vesturbyggð har blivit fler. I Tálknafjörður handlar det om fiskodling - i grannorterna Patreksfjörður och Bíldudalur om turism, kalk och fiskodling.

Kommunchefen Indriði Indriðason beskriver i Morgunblaðið gårdagens besked från Þórsberg som "ett hårt slag" för Tálknafjörður. Samtidigt som varslen riskerar att drabba en stor del av kommuninvånarna anser han ändå att situationen i dag är mindre bekymmersam än vad den hade varit för några år sedan:
"Naturligtvis är detta väldigt många arbetstillfällen. ... Trots att det aldrig går att säga att något sådant kommer vid en bra tidpunkt behöver det ses till att det har en stor utveckling i Tálknafjörður och Vesturbyggð de senaste åren, kring fiskodling och annat. Det har saknats människor till arbeten här."
I dag träffar Indriði Indriðason Þórsbergs ledning för att diskutera företagets situation. Om många skulle bli arbetslösa drabbar det kommunens ekonomi när skatteintäkterna minskar. Han säger i Morgunblaðið att många är bekymrade. Men han har också fått tips från andra företag i kommunen och i regionen om lediga tjänster:
"Detta hade kunnat komma vid en mycket sämre tidpunkt, men inte desto mindre är detta mycket allvarligt. Vi behöver säkert hjälpa människor här som drabbas av detta. ... Detta är alltid förfärligt på små orter som denna. Effekten kan bli enorm eftersom detta sett till storleken på kommunen är en mycket folkrik arbetsplats, men vi måste se ljust på framtiden."
Här kan du läsa mer om näringslivet i Tálknafjörður.