onsdag 23 september 2015

Nödplan kan rädda kvar Landsbanki i Bolungarvík

I morgon stänger Landsbanki kontoren i Suðureyri och Þingeyri. Först skulle banken även stänga kontoret i Bolungarvík, men där ser kommunens räddningsplan ut att kunna få Landsbanki att tänka om. Förslaget går ut på att distriktspolismästare, bank och post får lokaler i kommunhuset i Bolungarvík. På så sätt hoppas kommunpolitikerna att servicen inte ska försvinna från orten.

De senaste åren har Landsbanki bommat igen en lång rad kontor på landsbygden. I Västfjordarna har bland annat kontoren i Súðavík, Bíldudalur, Tálknafjörður, Flateyri och Króksfjarðarnes försvunnit. I förra veckan tillkännagav Landsbanki i ett pressmeddelande att även kontoren i Suðureyri, Þingeyri och Bolungarvík skulle läggas ned.

Därmed skulle Landsbankis enda kontor i regionen hamna i Ísafjörður och Patreksfjörður. En del av personalen i Bolungarvík skulle erbjudas att följa med till Ísafjörður. Totalt skulle ändå elva jobb försvinna.

Landsbanki motiverade nedläggningarna med att över 80 procent av bankärendena nu genomförs via nätet. Samtidigt skulle kontoret i Ísafjörður betjäna hela nordliga Västfjordarna.

Nedläggningarna i Suðureyri och Þingeyri sker i morgon. Då skulle även kontoret i Bolungarvík stängas för gott. Posten - som delar lokaler med Landsbanki i Bolungarvík - skulle dock bli kvar till den 30 oktober i år.

Beskedet möttes av protester från kommunfullmäktige och av ortsborna med besvikelse och upprördhet. Protester kom även från kommunfullmäktige i Ísafjörður, den kommun som Suðureyri och Þingeyri tillhör. Snabbt togs det initiativ till en manifestation med blommor och kransnedläggning. Landsbankis sista dag i Bolungarvík skulle alltså bemötas med något som påminde om en begravning.

Men under helgen föreslog kommunen en räddningsplan. Den har åtminstone visat sig tillräckligt intressant för att Landsbanki ska vilja diskutera den. Planen går ut på att skapa ett servicecentrum på Aðalstræti i Bolungarvík. Där skulle utöver kommunens reception göras plats även för Landsbanki, post och distriktspolismästare.

I dag finns postens och Landsbankis lokaler på bottenvåningen. Tanken är att kommunen, som har lokaler på övre plan, ska flytta ned till entréplanet. Syftet är att skapa något av ett servicecenter där Landsbanki skulle ha ett mindre kontor med plats för en kassör och ytterligare en anställd. Därmed skulle banken kunna minska sina kostnader men ändå ha personal på plats i Bolungarvík. Kontoret skulle då kunna betjäna de kunder som inte använder internetbanken.

Elías Jónatansson, kommunchef i Bolungarvík, säger till Vísir att han hoppas att det lilla kontor som han hoppas kunna rädda kvar ska vara tillräckligt för kommuninvånarna:
"Jag är helt säker på att vi kan upprätthålla en liknande servicenivå. Det blir en omplacering av bankens företagstjänster till Ísafjörður, men närservicen till invånarna kommer att finnas och jag tror att de äldre människorna i Bolungarvík blir nöjda."
Här kan du läsa mer om Landsbankis nedläggningar.