onsdag 30 september 2015

Översvämning i Skaftárjökull - når bebyggelse i morgon

Illustration: Veðurstofa Íslands
Översvämningar från den östra kalderan vid Skaftárjökull strömmar nu söderut under Vatnajökull. Tidigast i morgon bitti väntas vattenmassorna nå fram till Sveinstindur. Senare på torsdagen tros översvämningarna dra fram över befolkade områden. Myndigheterna har höjt beredskapen i området och turister uppmanas att hålla sig borta från glaciären och flera älvar.

Under natten mot söndagen började istäcket ovanpå den östra kalderan i Skaftárjökull plötsligt att sjunka. Sedan dess har takten ökat - och istäcket har enligt Veðurstofa Íslands sjunkit med över två meter. Det betyder att ett så kallat jökellopp har börjat. Vattenmassor på upp till 1 500 kubikmeter i sekunden strömmar nu söderut.

De två kalderorna vid Skaftárjökull översvämmas i snitt vartannat år. Nu har den östra kalderan inte svämmat över sedan juni 2010. Därför finns det en risk att det pågående jökelloppet blir omfattande. Tidigare har det som mest gått tre år mellan översvämningarna från den östra kalderan. Då blev det ett stort jökellopp.

Att det den här gången tagit över fem år behöver inte betyda att översvämningen blir ovanligt stor. Det kan också vara så att det tagit längre tid för smältvattnet att nå översvämningsgränsen om jordvärmen i området minskat.

Det dröjer dock innan översvämningarna blir synliga. Från Skaftárjökull strömmar vattnet under glaciären i cirka fyra mil. Därefter är det ytterligare nästan tre mil till den första stationen som mäter vattenståndet vid Sveinstindur. Där kommer alltså de första signalerna om översvämningarnas storlek.

Mest sannolikt är att översvämningarna når Skaftá och därefter forsar mot havet efter att ha passerat Kirkjubæjarklaustur. Men jökelloppet kan också nå Hverfisfljót längre österut på den isländska sydkusten.

Översvämningarna väntas nå Sveinstindur tidigast i morgon bitti. I området finns ingen bebyggelse eller några allmänna vägar. Tidigast under torsdagseftermiddagen beräknas vattenmassorna nå befolkade områden. Det är inte osannolikt att mindre vägar kan hamna under vatten. Flera gårdar i området riskerar också att drabbas av översvämningarna.

Om inte översvämningarna är extrema bör ringvägen och broarna på sydkusten vara säkra. Även om vägar eller broar inte spolas bort av vattenmassorna finns det en risk att vatten på sina håll kommer att strömma över vägen. De största riskerna finns vid Eldhraun.

Almannavarnir höjde i går beredskapen i området. Från och med i morgon kan alltså Skaftá svämma över. Med smältvattnet följer svavelväte som i höga koncentrationer kan skada slemhinnor i ögon och luftvägar. Riskerna för förgiftning är störst vid glaciärens rand där översvämningarna för första gången når ytan. Det uppger Almannavarnir i ett pressmeddelande.

Turister uppmanas därför att hålla sig borta från Skaftárjökull, Tungnárjökull och Síðujökull så länge som översvämningarna pågår. Personer som tar sig upp på Vatnajökull uppmanas att hålla sig borta från området. Sprickor kan uppstå i närheten av kalderan samtidigt som smältvatten kan nå ytan.

Illustration: Veðurstofa Íslands
Det är första gången som Veðurstofa Íslands så tidigt kan varna om en översvämning från Skaftárjökull. Förklaringen är en ny gps-mätare som placerats vid kalderan. Den visade tydligt hur istäcket ovanpå kalderan började att sjunka i söndags.

Översvämningar från någon av de två kalderorna vid Skaftárjökull är alltså förhållandevis vanliga. Den östra kalderan, som är upphov till det pågående jökelloppet, är den större av de två. Skaftárjökull är en utloppsglaciär i den sydvästra delen av Vatnajökull. Under glaciären finns geotermiskt aktiva områden som smälter is. När trycket blir för stort inträffar en översvämning.

De senaste 60 åren har 50 översvämningar skett vid Skaftárjökull. Vid det senaste tillfället var det nära att ringvägen skulle hamna under vatten, men då svämmade bägge kalderorna över samtidigt.

Experter från Almannavarnir och Veðurstofa Íslands flög över området i går kväll. Några översvämningar var då - som väntat - inte synliga. Under dagen kommer de att analysera vilka områden som kan komma att drabbas om det skulle handla om ett större jökellopp. Polisen informerade under gårdagen närboende om faran.

Här kan du läsa mer om tidigare översvämningar från Skaftárjökull.