torsdag 17 september 2015

Radioaktiva ämnen i borrhål på Reykjanes

I tio års tid har radioaktiva ämnen hittats i borrhål vid kraftverket på Reykjanes. Men det är först nu som Geislavarnir ríkisins går ut med uppgifterna. Halterna är enligt strålskyddsmyndigheten så låga att de inte utgör någon fara för människan. De radioaktiva ämnena är bly, vismut och polonium. Hittills har många ton radioaktivt avfall grävts ned på Reykjanes.

Sedan 2006 har kraftverket Reykjanesvirkjun på sydvästra Island producerat radioaktivt avfall. Fällningarna kommer från borrhål på två kilometers djup. De radioaktiva ämnena följer med vattnet till ytan. Det handlar om bly (pb-210), vismut (bi-210) och polonium (po-210). Aldrig tidigare har någon liknande upptäckt gjorts i landet.

De radioaktiva ämnena har tagits upp från stora djup åtminstone i tio års tid. Den isländska strålskyddsmyndigheten, Geislavarnir ríkisins, började att undersöka prover från Reykjanesvirkjun för ett och ett halvt år sedan. Tidigare i år kom en bekräftelse på att det handlade om radioaktiva ämnen.

Genom åren har flera ton av spillämnen innehållande radioaktivt material grävts ned på Reykjanes. Myndigheterna anser inte att nivåerna är farliga, men överväger ändå att uppmana energibolaget HS Orka - som driver Reykjanesvirkjun - att hantera avfallet på annat sätt. Det handlar om alfa- och betastrålning, som är mindre farlig än gammastrålning.

Hälso- och sjukvårdsminister Kristján Þór Júlíusson fick information om upptäckten redan i våras. Men i övrigt har Geislavarnir ríkisins tigit om uppgifterna. HS Orkas personal kommer dock sannolikt att få förbättrad säkerhetsutrustning för att ta hand om avfallet.

Inte heller befarade myndigheten någon spridning av radioaktivitet eftersom ämnena förekommer i fast form i ett slutet system. Det ska enligt Geislavarnir ríkisins inte finnas någon risk för spridning genom ånga eller vatten.

Geislavarnir ríkisins gick ut med uppgifterna om radioaktiva ämnen först i går eftermiddag. Pressmeddelandet publicerades sedan RÚV börjat ställa frågor till myndigheten om just radioaktivt avfall från Reykjanesvirkjun.

På Island består berggrunden av basalt i stället för granit. Därför är spår av radioaktiva ämnen mycket sällsynta. Den unika ämnessammansättningen på Reykjanes tros vara förklaringen till att dessa ämnen påträffats just här. Motsvarande tester vid kraftverken vid Svartsengi och Nesjavellir har inte resulterat i några fynd av radioaktiva ämnen.

Nästa år ska myndigheten göra fler tester vid isländska kraftverk för att undersöka om där finns onormalt höga halter av radioaktiva ämnen.

Liknande upptäckter har gjorts på flera andra ställen. Då har de radioaktiva ämnena kopplats ihop med utvinning av gas och olja samt gruvdrift.