lördag 19 september 2015

Rekordlåg arbetslöshet på Island för tredje månaden i följd

Ytterligare 181 personer försvann under augusti från Vinnumálastofnuns register över arbetslösa islänningar. I snitt var 4 497 personer utan jobb förra månaden. Trots nedgången ligger dock nivån still för tredje månaden i följd. Arbetslösheten under augusti var på Island 2,6 procent. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

För tredje månaden i följd var arbetslösheten på Island 2,6 procent under augusti, den lägsta siffran sedan finanskraschen för snart sju år sedan. Arbetslösheten ökade i tre distrikt, låg still i fyra och minskade i ett.

Lägst arbetslöshet hade Norðurland vestra med 1 procent (oförändrat jämfört med juli). Därefter följde Austurland med 1,5 procent (oförändrat), Vesturland 1,7 procent (ökning med 0,1 procentenheter), Suðurland 1,8 procent (oförändrat), Västfjordarna 2,1 procent (ökning med 0,1 procentenheter), Norðurland eystra 2,1 procent (ökning med 0,1 procentenheter), Reykjavíkområdet 2,8 procent (minskning med 0,1 procentenheter) och Suðurnes 3 procent (oförändrat).

Det genomsnittliga antalet arbetslösa var under augusti 4 497 personer, en nedgång med 181 personer jämfört med juli. Av dessa hade var fjärde varit utan jobb i minst ett år och varannan saknat jobb i minst ett halvår.

Fyra kommuner hade full sysselsättning under augusti: Helgafellssveit i Vesturland, Árneshreppur i Västfjordarna, Akrahreppur i Norðurland vestra och Fljótsdalshreppur i Austurland. Därmed har både Fljótsdalshreppur och Árneshreppur ännu inte haft en enda person inskriven som arbetslös under hela året.

Vinnumálastofnun förutspår i en prognos att arbetslösheten kommer att ligga på samma nivå även i september.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.