onsdag 16 september 2015

Reykjavík bojkottar israeliska varor i protest

I protest mot ockupationen av Palestina ska Reykjavíks kommun bojkotta alla varor från Israel. Bojkotten ska pågå så länge som ockupationen varar. Den anses inte avslutad förrän Israel dragit tillbaka sina styrkor till 1967 års gränser. Förslaget röstades igenom i fullmäktige av Socialdemokraterna, Ljus framtid, Gröna vänstern och Piratpartiet.

Det har snart gått fyra år sedan en majoritet i alltinget röstade för att erkänna Palestina. Island blev därmed första västeuropeiska land att på detta sätt ta ställning för palestinsk självständighet. Steget togs trots påtryckningar från USA om att inte klubba beslutet. USA hävdade att det skulle inverka negativt på fredsprocessen.

Fullmäktige i Reykjavík röstade i går eftermiddag för att kommunen ska bojkotta israeliska varor. Förslaget lades av socialdemokraten Björk Vilhelmsdóttir. Det fick stöd av Socialdemokraterna, Ljus framtid, Gröna vänstern och Piratpartiet.

Syftet med bojkotten är att öka det politiska trycket på Israel. Genom att skada ekonomiska intressen är förhoppningen att den israeliska ockupationen av Palestina ska upphöra. Målet är att Israel ska dra tillbaka sina trupper till 1967 års gränser.

I förslaget beskrivs en bojkott som en fredlig men effektiv metod. Björk Vilhelmsdóttir jämför i texten Israel med den tidigare apartheidregimen i Sydafrika. Där anser hon att ekonomiska sanktioner var en bidragande orsak till att styrelseskicket kollapsade. I stället tvingades den dåvarande regeringen att upphöra med rasåtskillnadspolitiken.

I kommunens inköpspolicy står det bland annat att Reykjavík ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Det är där som Israel enligt Björk Vilhelmsdóttir inte uppfyller kommunens krav, utan i stället har inrättat ett samhällssystem som påminner om apartheid i Sydafrika. I Israel finns enligt henne en apartheidpolitik som på många sätt går hand i hand med den politik som fördes i det forna Sydafrika.

Självständighetspartiets företrädare tog inte ställning för Björk Vilhelmsdóttirs förslag. Toppnamnet Halldór Halldórsson ansåg inte att partiet kunde ställa sig bakom förslaget. Han sade att historien visat att handel visat sig vara en effektiv metod för att tvinga bort diskriminering. Han var heller inte övertygad om att en bojkott skulle bli kännbar för Israel.

Kjartan Magnússon, även han fullmäktigeledamot för Självständighetspartiet, anklagade Socialdemokraterna för hyckleri. Om mänskliga rättigheter alltid skulle väga tyngst borde inte borgmästaren Dagur B. Eggertsson ha besökt Kina, en diktatur som enligt Kjartan Magnússon kan ha världsrekordet i förtryck och övergrepp mot medborgare.

I en reservation sade Självständighetspartiet att erfarenheter visar att bojkotter sällan får önskad effekt. Dels är handeln mellan Reykjavíks kommun och Israel mycket begränsad, dels riskerar bojkotten att stänga dörren för en dialog som kan leda fram till en lösning på konflikten.

Inte heller Framstegspartiet röstade för förslaget. Gréta Björg Egilsdóttir efterlyste en generell linje för hur kommunen ska hantera liknande frågor.

Ljus framtids S. Björn Blöndal sade under debatten i rådhuset att bojkotten i första hand var en symbolisk åtgärd. Piratpartiets Halldór Auðar Svansson hoppades att kommunens inköpsbeslut i fortsättningen skulle ta hänsyn till mänskliga rättigheter.

Gårdagens sammanträde i fullmäktige var Björk Vilhelmsdóttirs sista. Nyligen aviserade hon att hon lämnar sin plats i rådhuset. I stället reser hon snart till Palestina där hon tänker arbeta som volontär fram till årsskiftet.

Av tradition brukar hela fullmäktige försöka enas om det sista förslaget som läggs av en ledamot som tänker sluta. Den här gången sade Halldór Halldórsson att det inte var möjligt för Självständighetspartiet att backa upp förslaget från Björk Vilhelmsdóttir.