måndag 7 september 2015

Reykjavík håller Höfði stängt för besökare

I tre somrar var Höfði öppet för allmänheten. Men i år har det traditionstyngda trähuset i Reykjavík varit stängt för besökare. Och några planer på att öppna det på nytt finns inte i dagsläget. Gästerna är helt enkelt inte beredda att betala tillräckligt för att kommunen inte ska förlora på att hålla Höfði öppet.

Höfði byggdes 1909. Genom åren har trähuset fungerat som bostad åt franska och brittiska diplomater och varit hem åt poeten Einar Benediktsson. Mest känd är byggnaden för att 1986 ha varit plats för toppmötet mellan Ronald Reagan och Michail Gorbatjov i Reykjavík. Mötet utgjorde ett avgörande steg mot nedrustning av USA:s och Sovjetunionens kärnvapenarsenaler.

Kommunen köpte byggnaden 1958. Sedan 1967 har den använts för att ta emot gäster. Den har då och då också öppnats tillfälligt för allmänheten, till exempel under den årliga kulturnatten i Reykjavík.

Sommaren 2012 öppnades Höfði för besökare under sommaren. Första året var inträdet gratis, men gästerna hade möjlighet att lämna ett frivilligt bidrag. Åren därpå var entréavgiften 500 isländska kronor. Men i år valde kommunen att hålla den historiskt betydelsefulla byggnaden stängd.

Stängt ser det också ut att förbli. Nyligen behandlades i kultur- och turismrådet ett medborgarförslag om att öppna ett museum i Höfði. Socialdemokraterna, Ljus framtid och Piratpartiet tog ställning mot förslaget, medan Självständighetspartiet och Framstegspartiet lade ned sina röster.

I en reservation skriver företrädare för de tre partierna att inträdesavgifterna inte har täckt kostnaderna för att hålla Höfði öppet. Därför är det heller inte aktuellt med någon utställning i byggnaden:
"Beslut togs om att inte hålla öppet sommaren 2015 eftersom öppnandet har varit långt ifrån att täcka kostnaderna. En stadig ström av turister kommer dagligen till Höfði, men få vill betala inträdesavgift. Om huset ska vara öppet för turister behöver huset skyddas, till exempel genom att sätta beläggning på golvet. Då behöver det finnas tre anställda under öppettiden, en på varje våning. Huset används för mottagningar och möten varje vecka för Reykjavíks kommuns räkning och det har hänt att huset behöver användas med kort varsel."
Socialdemokraterna, Ljus framtid och Piratpartiet kan däremot tänka sig att öppna Höfði för allmänheten vid flera tillfällen under året.

Här kan du läsa mer om Höfði.