fredag 18 september 2015

Självmord vanligast dödsorsak hos unga isländska mänBland isländska män i åldern 18 till 25 år är självmord den vanligaste dödsorsaken. Varje år tar fyra till sex unga män sitt liv. Klippet ovan är inspelat på uppdrag av Útmeða och Röda korset. Syftet är att få fler att våga prata om självmord.