onsdag 30 september 2015

Stämmer kommunen - striden om Jökulsárlón i rätten

Kommunfullmäktige i Hornafjörður uppmanar rivaliserande företag och markägare att komma överens om utveckling av Jökulsárlón. Men den utdragna tvisten ser inte ut att gå mot någon lösning. I stället stämmer ett av de företag som arrangerar båtturer i glaciärlagunen kommunen för att det inte fått tillstånd till seglingarna.

Glaciärlagunen Jökulsárlón på sydöstra Island är en av de populäraste turistattraktionerna i landet. Sedan länge pågår dock en bitter fejd mellan två rivaliserande företag och markägarna. Kommunfullmäktige i Hornafjörður ansåg förra året att ägarförhållandena var så komplicerade att marken skulle säljas på auktion.

Men auktionen stoppades på begäran av en majoritet av markägarna. Nyligen uppmanade fullmäktige i ett uttalande alla inblandade att komma överens för att kunna utveckla området vid Jökulsárlón enligt den detaljplan som redan klubbats. Det är dock tveksamt om någon kommer att lyssna på uppmaningen.

I detaljplanen skapas det utrymme för fler parkeringsplatser och servicebyggnader på Jökulsárlóns östra strand. Redan i dag är antalet parkeringsplatser för litet under högsäsong. Varje år har lagunen över 300 000 besökare.

Striden gäller vem som har rätt att arrangera båtturer i lagunen. Genom ett arrendeavtal anser sig företaget Jökulsárlón ehf. ha ensamrätt på seglingar fram till år 2024. En majoritet av markägarna vill dock släppa fram konkurrenten Must Visit Iceland ehf, som använder varumärket Ice Lagoon för sina turer.

Kommunen har tidigare tvingat Ice Lagoon att betala dagsböter. Företaget har nämligen inte fått tillstånd för att ställa upp utrustning vid Jökulsárlón. Beslutet fick inte bort Ice Lagoon från lagunen, men företaget började att flytta på utrustningen för att kunna runda kravet på tillstånd.

Nu visar det sig enligt RÚV att kommunen inte hade rätt att besluta om några böter. Ice Lagoon överklagade beslutet till Urskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Nämnden kom fram till att överklagandet inte kunde behandlas eftersom kommunen från början agerat felaktigt. Bara den kommunala byggnadsinspektören eller Mannvirkjastofnun hade rätt att kräva Ice Lagoon på böter.

Därför stämmer nu Ice Lagoon kommunen inför Héraðsdómur Austurlands. Domstolen kan därmed avgöra om kommunen hade rätt att neka företaget tillstånd, eller om det för Ice Lagoon var tillräckligt att nå ett avtal med en majoritet av markägarna.

Medan tvisten om Jökulsárlón är långt ifrån avgjord har företaget Fjallsárlón ehf. tecknat ett avtal med kommunen om seglingar i grannlagunen Fjallsárlón i tolv år framåt. Till Fjallsárlón kommer än så länge bara en bråkdel av de besökare som Jökulsárlón har. Målet är nu att locka fler besökare till lagunen genom en ny väg, fler parkeringsplatser och bättre service. Allt ska vara klart till nästa sommar.

Fjallsárlón ligger en mil väster om Jökulsárlón. Till skillnad från Jökulsárlón fryser Fjallsárlón under vintern. Den har nämligen inte samma inflöde av havsvatten som Jökulsárlón. För tillståndet betalar Fjallsárlón ehf. 9,5 miljoner isländska kronor om året till kommunen.

Här kan du läsa mer om striden om Jökulsárlón.