fredag 11 september 2015

Statsminister: Schengen-samarbetet på väg haverera

Schengen-samarbetet är på väg att kollapsa. Medan vissa länder vill stänga sina gränser vill andra hålla dem öppna för flyktingar från Syrien och andra krigsdrabbade länder. Utan en gemensam hållning kommer samarbetet inte att överleva. Det hävdar statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson i en intervju i Vísir.

Flyktingar från Syrien som på olika sätt söker sig till Nord- och Centraleuropa har fått olika länder att reagera på olika sätt. Vissa europeiska länder vill skydda gränserna med stängsel och kanske till och med vapenmakt. Andra vill hålla dem öppna och tillåta även flyktingar att passera.

Island har de senaste veckorna tagit emot två asylsökande familjer från Syrien. Bägge har kommit med flyg och har rest från ett land inom Schengen-zonen. Att de inte inom överskådlig tid kan utvisas till Syrien står klart. Däremot är det osäkert om myndigheterna kommer att pröva ansökan eller skicka tillbaka dem till det europeiska land de kom ifrån med hänvisning till Dublin-konventionen.

Inom Framstegspartiet och Självständighetspartiet finns det sedan tidigare enstaka röster som vill att Island lämnar Schengen-samarbetet. Det är inte osannolikt att det är en ståndpunkt som nu får fler anhängare.

Island var heller aldrig någon helt och hållet entusiastisk medlem av Schengen-samarbetet. Det främsta skälet till deltagandet var den tidigare passunionen med Sverige, Danmark, Norge och Finland. Om Island hade ställt sig utanför Schengen-zonen hade medborgare i de nordiska länderna tvingats att visa pass på resor till och från Island.

De miljoner människor som flyr striderna i Syrien och andra oroshärdar har enligt statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson förändrat förutsättningarna för Schengen-samarbetet. Som exempel nämner han för Vísir beslutet att tillfälligt stoppa passager mellan Tyskland och Danmark:
"Det blir mycket svårt att se hur Schengen-samarbetet ska överleva detta, om man inte når mycket större enighet om åtgärder och mål. Det syns inte till mycket enighet inom EU om denna fråga nu, och det är faktiskt sorgligt att se hur människor till och med jobbar i motsatt riktning och allt detta håller på att upplösas i galenskap."
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson anser att medlemmar av Schengen-samarbetet ger motstridiga signaler. Han säger till Vísir att det inte är en bra lösning att det bara går att ta sig in i Schengen-zonen på olagliga vägar. Ett sådant exempel är enligt statsministern Tysklands agerande:
"Samtidigt låter Tyskland och andra länder inte att komma in på normalt sätt, inte att resa till Tyskland med flyg. Inte att komma till Schengens yttre gränser utom på olagligt sätt. Så budskapet är detta: Ni måste be kriminella sammanslutningar om hjälp och försöka låta er smugglas in på livsfarligt sätt. Om ni lyckas med det så tas ni emot och det klappas när ni kommer fram."
Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.