fredag 11 september 2015

USA kan vara på väg tillbaka till Nato-basen i Keflavík

Ett allt kallare diplomatiskt krig mellan USA och Ryssland har förändrat säkerhetsläget i Nordatlanten. Därför överväger USA att på nytt stationera flygplan på den gamla Nato-basen i Keflavík. Diskussionerna är ett resultat av amerikansk oro. De senaste åren har ryska flygplan blivit allt vanligare nära Island.

När Nato-basen i Keflavík avvecklades 2006 var det efter kraftiga invändningar från den dåvarande borgerliga regeringen på Island. Den statsminister som fick ta emot beskedet var Davíð Oddsson, som länge trodde att hans relation med president George W. Bush skulle förhindra att USA drog tillbaka de sista flygplanen och styrkorna.

Island gick med i Nato redan när organisationen grundades 1949. Medlemskapet har dock alltid varit omstritt. I samband med omröstningen i alltinget använde polis tårgas mot demonstranter utanför byggnaden. Under årtionden genomfördes sedan stora protestmarscher där demonstranterna krävde att Island skulle lämna Nato och att basen skulle läggas ned.

En farhåga var att Nato-basen skulle stå tom och att mängder av arbetstillfällen skulle försvinna från Keflavík. Så blev det inte. Visserligen finns det fortfarande ett stort antal tomma hangarer i området, men i många lokaler har företag och institutioner flyttat in. Och det som då var bostäder åt amerikanska styrkor fungerar i dag som vanliga bostäder, studentbostäder och hotell.

Natos närvaro har dock inte försvunnit helt från Keflavík. Flera gånger om året patrullerar Nato-plan det isländska luftrummet med Keflavík som bas. Senast var det Danmark som svarade för patrulleringen. Nyligen landade dessutom två amerikanska F16-plan i Keflavík sedan de fått tekniska problem under en flygning över Atlanten.

De senaste åren har ryska flygplan blivit allt vanligare i regionen. Vid flera tillfällen har de cirklat runt Island precis utanför gränsen för isländskt luftrum. Aktionerna är inte otillåtna, men både från isländskt och amerikanskt håll betraktas de som provokationer och styrkedemonstrationer.

Tillsammans med det förändrade säkerhetsläget i Europa, där sprickan mellan Nato och Ryssland blir allt djupare, överväger nu USA en återkomst till Keflavík. Det meddelade vice försvarsminister Bob Work under ett besök på Island, rapporterar Defence News.

Bob Work ska ha framfört sin oro för säkerhetsläget till utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson. Än så länge handlar det dock inte om några formella diskussioner om en permanent amerikansk närvaro i Keflavík.

Under sitt besök på Island inspekterade Bob Work byggnader som skulle kunna användas till Nato-plan. Det gällde enligt Defence News hangarer som skulle kunna rymma övervakningsplanet P-8A Poseidon.

Initiativet kommer alltså från USA. Det uppger utrikesdepartementet i ett skriftligt svar till RÚV. Gunnar Bragi Sveinsson ska i samtalen med Bob Work ha sagt att nödvändig utrustning för att ta emot Nato-plan finns i Keflavík.

Även om initiativet är amerikanskt råder det ingen tvekan om att regeringen delar den amerikanska oron för säkerhetsläget. I den budgetproposition som presenterades i veckan föreslår den borgerliga koalitionen en ökning Islands anslag till Nato med 213 miljoner isländska kronor.

Skälet till höjningen är enligt förslaget en tilltagande oro i Europa. Pengarna är bland annat öronmärkta för just flygpatrullering från Keflavík.