lördag 12 september 2015

Utrikesminister: Ingen ny Nato-bas i Keflavík


Någon ny Nato-bas med tusentals anställda är inte aktuell i Keflavík. Däremot kommer sannolikt USA betydligt oftare än i dag ha flygplan på Island för att bättre kunna övervaka luftrummet. Det beskedet ger utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson sedan det blivit känt att USA börjat omvärdera säkerhetsläget i Nordatlanten.

Det politiska tonläget mellan Nato och Ryssland är just nu allt annat än vänskapligt. På Island finns det inom regeringen ett utbrett missnöje med att ryska flygplan allt oftare rör sig nära det egna luftrummets utkanter.

Bob Work, amerikansk vice försvarsminister, besökte nyligen Island. Vid ett möte med utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson ska han ha tagit upp frågan om en ökad amerikansk närvaro på Island. Skälet är att USA i dag gör en annan tolkning av säkerhetsläget än vad som gjordes 2006 när Nato-basen i Keflavík stängdes.

Men en ny bas med tusentals anställda är inte aktuell i dagsläget. Det svarar Gunnar Bragi Sveinsson i alltinget på en fråga från Gröna vänsterns Steinunn Þóra Árnadóttir.

Initiativet är enligt Gunnar Bragi Sveinsson helt och hållet amerikanskt. I svaret poängterar han att Nato och USA även efter 2006 har haft en mindre anläggning i Keflavík. Det handlar om mer omfattande flygpatrullering av det isländska luftrummet än tidigare, men ingen återkomst för själva basen med tusentals anställda.

Här kan du läsa mer om USA:s förnyade intresse för Keflavík.