måndag 14 september 2015

Utrikesminister: Oansvarigt låsa sig vid 500 flyktingar

500 flyktingar från Syrien under de närmaste tre åren. Så ser det förslag som lagts i alltinget av 22 oppositionspolitiker. Samtidigt säger sig nu en tredjedel av Islands kommuner vara redo att ge människor på flykt en fristad. Men utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson anser att det är ansvarslöst av oppositionen att tala om exakta siffror.

De senaste veckorna har både det politiska och det folkliga trycket ökat för ett större isländskt flyktingmottagande. Tidigare har regeringen bestämt sig för att ta emot 25 flyktingar i år och lika många nästa år från striderna i Syrien och andra oroshärdar.

Att det blir fler än 50 personer inom loppet av två år tycks sannolikt. Men regeringen är inte alls lika positiv till ett ökat flyktingmottagande som oppositionen. Hittills har den borgerliga koalitionen avvisat alla krav på att fastslå ett visst antal flyktingar.

Utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson fortsätter på den inslagna linjen. Han säger till Vísir att det är oansvarigt att låsa sig vid en siffra innan det undersökts hur många Island har möjlighet att ta emot:
"Jag tycker inte att det är särskilt ansvarsfullt att lägga fram sådana siffror utan att ha undersökt hur det är med infrastrukturen, psykologitjänster, psykiatriker och bostäder. Dessa saker behöver finnas klarlagda."
Därför är det inte heller troligt att regeringen kommer att ställa sig bakom det förslag som nu lagts i alltinget av 22 oppositionspolitiker. Bland undertecknarna finns bland annat ordförandena för de fyra oppositionspartierna.

Enligt förslaget ska Island redan i år ta emot 100 flyktingar. Under 2016 och 2017 blir det 200 flyktingar om året. Det handlar alltså om 500 personer på tre år. Därefter ska mottagandet anpassas efter resurserna.

I dagsläget ser det dock inte ut som att förslaget kommer att få majoritet i alltinget. Även finansminister Bjarni Benediktsson motsätter sig att regeringen nu ska bestämma sig för ett visst antal personer. Därför är han enligt Vísir mycket kritisk till att EU överväger att tvinga medlemsländer - dit även Efta-medlemmen Island räknas - att ta emot ett bestämt antal flyktingar.

Samtidigt finns det bland Islands 74 kommuner ett stort intresse för att ge personer på flykt från striderna i Syrien en fristad. Hittills har 25 kommuner sagt ja till att ta emot flyktingar. Bland de nya kommunerna finns Blönduós, Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Reykjanesbær, Sandgerði, Borgarbyggð, Dalabyggð, Snæfellsbær, Bolungarvík, Skagafjörður, Norðurþing, Fljótsdalshérað, Hornafjörður, Hveragerði och Árborg.

Regeringen räknar med att kostnaderna för asylärenden kommer att öka dramatiskt i år till följd av den humanitära katastrofen i Syrien. När inrikesminister Ólöf Nordal i alltinget i förra veckan presenterade departementets budget sade hon att de redan höjda anslagen inte skulle räcka. Hon räknade med att nya pengar skulle öronmärkas för asylsökande.

I fredags hade 185 personer sökt asyl på Island under året. Av dessa har 80 personer anlänt under augusti och september. I takt med att fler flyktingar kommer in i Schengen-området väntas också fler ansökningar till Island.

Regeringen har redan ökat Útlendingastofnuns anslag med 50 miljoner isländska kronor. Pengarna ska gå till att hantera ansökningar om asyl. Ett mål är att få ned väntetiderna på beslut. Unnur Brá Konráðsdóttir, ordförande för alltingets allmänna nämnd, vill se att en särskild fond för asylfrågor inrättas eftersom kostnaderna kan komma att svänga under det närmaste året.

Bjarni Benediktsson säger till RÚV att han räknar med att fler asylsökande kommer att få en fristad på Island. I dagsläget är det inte aktuellt att med hänvisning till Dublinkonventionen skicka tillbaka människor till länder där det råder en humanitär kris:
"Det vore mycket underligt om Island som det enda landet inom detta område, det enda landet i Europa, om Island inte tänkte göra några förändringar eller på något sätt ta hänsyn till den nödsituation som har uppkommit."
Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.