söndag 27 september 2015

Växthusen i Hveragerði blir allt färre

Kakao, kaffe, apelsiner och bananer tillhör det mest exotiska som odlas i växthusen i Hveragerði. Men växthusen i staden blir allt färre och ytan har mer än halverats. Nyligen krävde Socialdemokraterna i kommunen att växthusen skulle få särskilt skydd eftersom de kännetecknar Hveragerði. Men förslaget röstades ned i fullmäktige.

Redan när den första bebyggelsen kom till Hveragerði 1929 hamnade jordvärme och växthus i centrum. I staden finns alltjämt ett stort antal växthus där det framför allt odlas grönsaker och blommor.

I växthusen tillhörande Landbúnaðarháskóli Íslands i Reykir har det odlats exotiska växter i 60 år. Mest kända är bananerna, men där finns också bland annat kakao, kaffe och apelsiner. Föreståndaren Guðríður Helgadóttir säger i Fréttablaðið att fem kakaoplantor blommar i det tropiska växthuset:
"Vi fick fröer av kakaoplantor för tre år sedan och den största plantan har blivit en och en halv meter hög. Vi hoppas att vi får kakao av den snart."
Med undantag för Azorerna är växthusen i Hveragerði den största bananplantagen i Europa. Ändå handlar det inte om odling i någon större skala. Detsamma gäller även vildapelsinerna. De tar nämligen mycket plats i växthusen.

I Reykir vid Hveragerði finns fem kaffebuskar. Guðríður Helgadóttir säger i Fréttablaðið att hon tror att den växande turismen kan skapa underlag för större odlingar av kakao och kaffe - och att utländska besökare inom en inte alltför avlägsen framtid kan få möjlighet att köpa riktig isländsk kakao och kaffe:
"Det blir en bra skörd av kaffebönor i år. En buske ger gula frukter och en annan röd. Detta är mycket fint kaffe. För ett år sedan erbjöd vi människor att köpa kaffe hos oss. Då kunde människor både köpa en kopp kaffe och ta med sig kaffe hem. Naturligtvis var detta dyrare än kaffe i butik eftersom det inte fanns några stora mängder, men detta väckte stor förtjusning."
Men det finns alltså frågetecken kring växthusen i Hveragerði. Som mest uppgick arealen till omkring 50 000 kvadratmeter. När det 2010 gjordes en undersökning hade växthusens yta minskat till 24 000 kvadratmeter. Sedan dess har flera växthus försvunnit.

Nyligen föreslog Socialdemokraterna i kommunfullmäktige att växthusen i staden därför skulle få ett särskilt skyddsvärde. Förslaget motiverades med att växthusen är typiska för Hveragerði. Självständighetspartiet, som har egen majoritet i kommunen, röstade dock ned förslaget. Partiet anser att bevarandet av växthusen ska vara en fråga som ingår i översynen av detaljplanen.