lördag 5 september 2015

Yngst i alltinget flyttar söderut med familj och djur

Látur har varit en av få levande gårdar i Ísafjarðardjúp. Men nu flyttar familj och djur söderut till nya marker norr om Borgarnes. Med på flytten följer också Jóhanna María Sigmundsdóttir, alltingsledamot för Framstegspartiet, som i valet för två år sedan blev Islands genom tiderna yngsta parlamentariker.

Familjen på Látur var länge de sista mjölkbönderna i Ísafjarðardjúp, en glesbefolkad kuststräcka ungefär mitt emellan Súðavík och Hólmavík. Men nu har familjen enligt Skessuhorn tagit ett raskt beslut om att flytta från gården. I stället tar de med sig djur och maskiner till Mið-Garðar och Syðstu-Garðar några mil norr om Borgarnes på södra Snæfellsnes.

Flytten blev möjlig när det visade sig att de två fastigheterna gick att arrendera genom Arion Banki. Jóhanna María Sigmundsdóttir, dotter i familjen och alltingsledamot för Framstegspartiet, följer med söderut. Hon säger till Skessuhorn att skälet till flytten är att det är betydligt svårare att vara lantbrukare i Ísafjarðardjúp:
"Driften av en mjölkgård är mycket svårare vid omständigheter som det är där. På Látur är det till exempel nödvändigt att skörda hö på många jordar och så är det allt möjligt som är svårare vid lantbruk i landets avlägsna delar. Bara inköp av förnödenheter för att ta ett exempel. Här i Kolbeinsstaðahreppur är det nästan möjligt att sticka in till Reykjavík eller Borgarnes om något saknas, men i väster är väntan längre och transportkostnaderna är mycket högre. Så är väderleken onekligen något besvärligare än på södra Snæfellsnes."
Jóhanna María Sigmundsdóttir valdes in i alltinget våren 2013 som Framstegspartiets fjärde ledamot från den nordvästra valkretsen. Hon var då bara 21 år och blev därmed den yngsta alltingsledamoten i Islands historia. Det tidigare rekordet hade Gunnar Thoroddsen, som var 23 år när han valdes in 1934. Han blev senare såväl borgmästare i Reykjavík som finans- och statsminister.

Här kan du läsa mer om Jóhanna María Sigmundsdóttir.