tisdag 6 oktober 2015

År 2017 går det att åka Island runt enbart på asfaltsväg

Om två år ska vägen runt Berufjörður vara asfalterad. Därmed blir det för första gången möjligt att åka Island runt enbart på asfaltsväg. Men någon asfaltering av den därefter sista kvarvarande grussträckan på ringvägen är inte att vänta - om inte Vegagerðin bestämmer sig för att ändra vägens sträckning.

Ringvägen runt Island är 133,2 mil. Sedan den fullbordades 1974 genom bron över Skeiðará har den stegvis förkortats och förbättrats. I dag återstår bara två avsnitt med grusunderlag - en milslång sträcka i botten av Berufjörður och en drygt tre mil lång sträcka över Breiðdalsheiði.

En asfaltering av sträckan längs Berufjörður har länge stått högt upp på lokalbefolkningens och kommunen Djúpivogurs önskelista. Den befintliga grusvägen  mellan Djúpivogur och Breiðdalsvík är full av potthål. Klagomålen på vägens skick är många.

Men nu ska alltså sträckan asfalteras. Beskedet kom från inrikesminister Ólöf Nordal under ett möte med östisländska kommuner i Djúpivogur i helgen. Prislappen blir ungefär en miljard isländska kronor och arbetet ska vara klart under 2017. Ministerns klartecken kommer eftersom dispyterna om vägens sträckning nu är lösta.

När vägen längs Berufjörður är asfalterad återstår bara ett grusavsnitt på ringvägen. Det är sträckan mellan Breiðdalsvík och Egilsstaðir som passerar Breiðdalur, Breiðdalsheiði och Skriðdalur. Men där är inte någon asfaltering på gång.

Ett skäl är att kommunerna på östra Island inte är överens om ringvägens sträckning. Djúpivogur längst i söder vill att en helårsväg ska byggas över Öxi. Väg 939 innebär i dag en rejäl genväg för den som reser mellan Djúpivogur och Egilsstaðir. Men vägen går på 532 meters höjd och snöar därför igen redan tidigt på vintern. Inte sällan öppnas den inte förrän långt fram på våren.

Djúpivogur vill dels se att det byggs en året runt-väg över Öxi, dels se att den därefter blir en del av ringvägen, väg 1. Ett sådant projekt ligger dock mycket långt bort i tiden. Att bygga väg på så hög höjd är allt annat än billigt.

Redan när asfalteringen av Berufjörður är färdig kommer det att gå att åka runt hela Island utan att behöva köra på grusvägar. Det är möjligt genom att ta den något längre vägen via Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður och Stöðvarfjörður till Breiðdalsvík. Den här sträckan - på vägarna 92 och 96 - är asfalterad redan i dag.

Kommunen Fjarðabyggð vill att vägarna 92 och 96 ska skyltas om till väg 1. Därmed skulle alltså ringvägen runt Island vara asfalterad och klar. Men både Djúpivogur och Fljótsdalshérað protesterar mot förslaget.

När de östisländska kommunerna möttes i helgen slutade det hela med åtminstone en tillfällig kompromiss. Vegagerðin fick då i uppdrag att utreda ringvägens lämpligaste sträckning.