lördag 17 oktober 2015

Dagens bonuscitat

"Jag kommer att använda tiden väl."

Björgvin G. Sigurðsson, tidigare socialdemokratisk alltingsledamot som tidigare i år tvingades bort från jobbet som kommunchef i Ásahreppur efter ekonomiska oegentligheter, i Vísir om att han i nästa vecka tillfälligt återvänder till alltinget som ersättare för Oddný G. Harðardóttir - läs mer här.