torsdag 8 oktober 2015

Dagens citat

"Möjligheterna är verkligen oräkneliga, så om vi har bra utrymme och tillgänglighet till samlingar så skulle det förändra väldigt mycket och förhoppningsvis attrahera utomstående forskare och andra intresserade."

Guðný Dóra Gestsdóttir, museichef för utställningen i Halldór Laxness hem Gljúfrasteinn, i Vísir om förslaget att expandera till ett kunskapscentrum med författaren i fokus - läs mer här.