onsdag 28 oktober 2015

Domstol stoppar konkurrerande båtturer i Jökulsárlón

Det kan vara slutseglat för Ice Lagoon ehf. i Jökulsárlón. Bolagets avtal med majoriteten av markägarna är enligt Héraðsdómur Reykjavíkur ogiltigt. Det står nämligen i strid med tidigare avtal med bolaget Jökulsárlón ehf. Domen kommer att överklagas - men om den står fast är det slut med konkurrensen om båtturer i glaciärlagunen.

Redan år 2000 började företaget Jökulsárlón ehf. att arrangera båtturer i glaciärlagunen med samma namn. Seglingarna startade efter en överenskommelse med övriga markägare. Avtalet gav Jökulsárlón ehf. ensamrätt till båtturerna till och med år 2024.

När avtalet skrevs trodde majoritetsägarna att de skulle ha möjlighet att hyra ut andra delar av området till andra arrangörer. Det ska ha varit ett skäl till att avtalet skrevs på lång tid och till förhållandevis låg hyra. Men i själva verket formulerades avtalet på ett sådant sätt att det inte tillät några konkurrenter.

I takt med att turismen har ökat har också missnöjet bland de övriga markägarna ökat. I dag stannar omkring 300 000 turister till vid lagunen varje år. Jökulsárlón ehf. har gjort vinster på runt 150 miljoner isländska kronor om året. Samtidigt har markägarna bara fått omkring 3 miljoner kronor, den summa som de kom överens om i det första avtalet med Jökulsárlón ehf. från 2000.

I ett nytt avtal gav majoriteten av markägarna 2012 tillstånd till företaget Ice Lagoon ehf. att börja med båtturer i lagunen. Ägaren av Jökulsárlón ehf. - som äger knappt 24 procent av fastigheten Fell där Jökulsárlón ingår - sade nej till konkurrenten. Men majoriteten ansåg sig alltså ha rätt att släppa fram en konkurrent som därmed satte ensamrätten ur spel.

Sedan dess har de olika ägarna och företagen varit indragna i en lång rad juridiska tvister. Majoritetsägarna har trots flera försök inte lyckats häva det ursprungliga avtalet med Jökulsárlón ehf. Samtidigt har kommunen, Sveitarfélagið Hornafjörður, beklagat sig över situationen eftersom det på grund av markstriderna finns en detaljplan som inte kan genomföras.

Kommunen vill se en utbyggnad av området med nya servicebyggnader och fler parkeringsplatser. Eftersom ägarna inte kommer överens har alla sådana planer strandat. Kommunen har också försökt tvinga fram en försäljning av fastigheten Fell med målet att få en ägare som kunde bryta dödläget. Inte heller detta har varit möjligt eftersom Jökulsárlón ehf. motsätter sig en försäljning.

Nu fastslår Héraðsdómur Reykjavíkur att Jökulsárlón ehf. har rätten på sin sida. Det innebär att avtalet med de övriga markägarna fortfarande gäller och att avtalet med Ice Lagoon ehf. är ogiltigt. I praktiken betyder det att Ice Lagoon ehf. måste upphöra med båtturerna i lagunen och att Jökulsárlón ehf. har ensamrätt till den typen av färder med turister.

I domen skriver Héraðsdómur Reykjavíkur att möjligheten att arrangera seglingar i Jökulsárlón är en av de ekonomiskt mest betydande fördelarna med fastigheten Fell. Att släppa fram en konkurrent står inte bara i strid med tidigare ingångna avtal utan påverkar även minoritetsägaren Jökulsárlón ehf. på ett negativt sätt. Avtalet med Ice Lagoon ehf. har en väsentlig inverkan på hur Jökulsárlón ehf. kan utnyttja marken.

Med en så stor ägarandel som 24 procent anser inte rätten att majoritetsägarna bara kan runda Jökulsárlón ehf. I stället måste de alltså komma överens med bolaget om att släppa fram en konkurrent - eller riva upp det befintliga avtalet med Ice Lagoon ehf.

Ice Lagoon ehf. har sedan 2011 arrangerat båtturer i glaciärlagunen. Varje säsong har företaget mellan maj och september skapat ett tiotal arbetstillfällen.

Majoritetsägarna ska nu stå för rättegångskostnader på 950 000 isländska kronor. De har redan aviserat att domen kommer att överklagas till Hæstiréttur Íslands.

Här kan du läsa mer om tvisterna om Jökulsárlón och här kan du läsa domen i sin helhet.