onsdag 28 oktober 2015

Färre islänningar ställer sig bakom jakt på val

Allt färre islänningar anser att jakten på val ska fortsätta. Men fortfarande är det betydligt fler som ställer sig bakom valfångst än som vill avskaffa den. Samtidigt minskar andelen islänningar som äter valkött. Det visar en opinionsundersökning utförd av Gallup på uppdrag av Náttúruverndarsamtök Íslands och International Fund for Animal Welfare.

Att valkött inte är en rätt som hamnar på många islänningars tallrikar är ingen hemlighet. I dag bedrivs jakt på två arter: vikval och sillval. Sillval går på export främst till Japan. Vikval konsumeras däremot på Island.

Den som beställer val på restaurang får med all sannolikhet vikval. Det är också vikval som brukar säljas i isländska livsmedelsbutiker. Köttet brukar sälja som bäst under sommaren när det är färskt och kan läggas på grillen.

Även om det inte är många islänningar som regelbundet äter val finns det just på vikval en ganska stor efterfrågan. I år fångades bara 29 djur. Det kommer inte att täcka restaurangernas behov och därför är det sannolikt att vikval i år precis som förra året kommer att importeras från Norge.

Hela 81,7 procent av islänningarna uppger enligt Gallup att de inte köpt valkött en enda gång under det senaste året. Ungefär var tionde kan sägas vara regelbunden konsument av valkött. 7 procent svarar att de köpt val minst tre gånger och 3 procent säger att de köpt val minst sex gånger under de senaste tolv månaderna.

Jakten på vikval är den som har störst stöd. 50,1 procent av islänningarna ställer sig bakom jakten på vikval medan 18,3 procent tycker att den bör upphöra. 31,6 procent är varken för eller emot jakt på vikval.

Färre anser att jakten på sillval ska fortgå. 42,6 procent svarar att de är positivt inställda till jakt på sillval medan 23,3 procent motsätter sig jakt. Varken positivt eller negativt inställda är 34,1 procent av de tillfrågade.

Trots att valfångstmotståndarna är i minoritet är det allt färre som stödjer jakten. När samma fråga ställdes för två år sedan var det 65,7 procent som var för jakt på vikval och 56,9 procent som var för jakt på sillval.

Yngre islänningar och personer bosatta i Reykjavíkområdet är mest skeptiska till fortsatt jakt. Uppslutningen bakom jakten är störst bland äldre islänningar bosatta på landsbygden.

Här kan du läsa mer om årets valfångst.