fredag 16 oktober 2015

Fiskeindustrin äger 96 procent av Morgunblaðið

Morgunblaðið gjorde förra året en förlust på drygt 40 miljoner isländska kronor. Samtidigt gick ägarna in med 80 miljoner i nytt aktiekapital. Tidningen ägs nu nästan helt och hållet av några av fiskeindustrins jättar. Företag i branschen kontrollerar nu 96 procent av aktierna i Morgunblaðið. Det rapporterar Stundin.

Islands näst största dagstidning, Morgunblaðið, hade länge en unik position i landet. Länge lästes den av en klar majoritet av befolkningen. Men de senaste åren har upplagan rasat samtidigt som Árvakur, det bolag som äger tidningen, har brottats med enorma ekonomiska problem. Utan tillskott från ägarna och avskrivna lån hade tidningen tvingats i konkurs.

I augusti i år var det enligt Gallup bara 28,09 procent av islänningarna som läste Morgunblaðið. Det är tidningens sämsta räckviddssiffra någonsin. Även huvudkonkurrenten Fréttablaðið föll till ett nytt bottenrekord, 50,67 procent. Mätningens största tapp svarade dock tvådagarstidningen DV för, som nu bara når 7,13 procent av islänningarna.

Morgunblaðið hade länge direkta band till Självständighetspartiet. Det var först på 1980-talet som partiledningens inflytande över tidningens rapportering började försvinna.

I dag fungerar Morgunblaðið åter som något av ett intresseorgan, men snarare i första hand för fiskeindustrin och i andra hand för Självständighetspartiet. Tidningen tog ett stort steg bort från oberoendet när Davíð Oddsson anställdes som chefredaktör 2009.

Som tidigare statsminister och centralbankschef var han en av finanskraschens centralfigurer. Sedan dess använder Davíð Oddsson tidningen för att rentvå sig själv från påstådda misstag i anslutning till bankkollapsen.

Lika mycket som Morgunblaðið är en propagandakanal för Davíð Oddsson och hans förtrogna inom Självständighetspartiet är den också en propagandakanal för fiskeindustrin. På ledarplats kan branschen räkna med att tidningen motsätter sig EU-medlemskap och förändringar av fiskekvotsystemet. I dessa frågor kan ägarna också räkna med en politiskt vinklad nyhetsrapportering som går hand i hand med deras intressen.

Morgunblaðið gjorde förra året en förlust på drygt 40 miljoner isländska kronor. Ägarna gick dock in med 80 miljoner i nytt aktiekapital. Resultatet för 2014 var en försämring med närmare 50 miljoner jämfört med föregående år, rapporterar Stundin.

För tidningens storägare är dock 80 miljoner närmast kaffepengar. Själva har de aktier i bolag som förra året gjorde vinster på flera miljarder. Mest tjänade Samherji, som förra året drog in 11 miljarder isländska kronor. Fiskejättens investeringsbolag Kaldbakur är genom ett annat bolag största ägare i Morgunblaðið med 18,43 procent av aktierna.

Den största enskilda ägaren är Guðbjörg Matthíasdóttir. Genom bolaget Fram kontrollerar hon Fjárfestingarfélagið IV som förra året gjorde en vinst på 2,6 miljarder och har ett eget kapital på 17,4 miljarder. Genom olika bolag kontrollerar hon enligt Stundin nästan 45 procent av aktierna i Árvakur.

Andra branschjättar som är delägare i Morgunblaðið är Fisk Seafood som ägs av Kaupfélag Skagfirðinga, Hraðfrystihúsið Gunnvör, Vísir, Rammi, Skinney-Þinganes och Síldarvinnslan.

Tillsammans äger företag verksamma inom fiskeindustrin 96 procent av Morgunblaðið. Samma företag kontrollerar dessutom 36,5 procent av fiskekvoterna i landet. Mer än var tredje fisk som fångas ägs alltså av de bolag som äger Morgunblaðið.

Här kan du läsa mer om mediemarknaden på Island.