lördag 24 oktober 2015

Fler islänningar vill behålla kronan än införa euron

Stödet är på Island starkare för att behålla kronan än för att införa euron. 44,6 procent vill inte se något byte av valuta medan 37,8 procent anser att Island bör ta upp euron som betalningsmedel. Motståndet mot euron är störst inom Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Det visar en opinionsmätning utförd av Gallup på uppdrag av Viðskiptablaðið.

De senaste åren har den isländska kronan stärkts gentemot nästan samtliga valutor. Euron har tappat 13,09 procent i värde mot kronan inom loppet av tre år. Som jämförelse har den svenska kronans värde backat 19,99 procent.

Nu vill 44,6 procent av islänningarna behålla kronan medan 37,8 procent vill införa euron. Övriga 17,5 procent svarar att de varken är positivt eller negativt inställda till ett införande av euron som valuta.

Om de som inte har någon bestämd åsikt i frågan räknas bort är det 54 procent som vill ha kronan och 46 procent som vill ha euron.

Bland sympatisörer till de två regeringspartierna är motståndet mot euron starkt. Hela 75 procent av Självständighetspartiets väljare säger nej till euron. Bara 15 procent vill byta kronan mot euron. Inom Framstegspartiet förespråkar 18 procent euron mot hela 71 procent för kronan.

Mest positivt inställda till euron som valuta är anhängare till Ljus framtid och Socialdemokraterna. I Socialdemokraternas led sluter 81 procent upp bakom euron medan bara 3 procent ratar den. Hos Ljus framtid säger 80 procent ja till euron medan 11 procent föredrar kronan.

Även bland Piratpartiets sympatisörer är en klar majoritet, 53 procent, för euron medan 27 procent vill behålla kronan. Bland Gröna vänsterns väljare är det jämnt mellan blocken - 43 procent väljer euron och 42 procent väljer kronan.