tisdag 27 oktober 2015

Fler vill tillåta moskéer - färre vill bygga nya kyrkor

Allt färre islänningar vill att statskyrkan ska få bygga nya kyrkor i landet. Ändå är statskyrkan det religiösa samfund som flest tar ställning för. Motståndet mot Félag múslima á Íslandis planerade moskébygge minskar. Men inom Framstegspartiet är det bara en av tio som vill tillåta en moské. Det visar en opinionsundersökning utförd av MMR.

År 2000 hade Island 279 049 invånare. Av dessa var 247 420 medlemmar av statskyrkan. I dag har antalet medlemmar minskat till 242 743 - samtidigt som befolkningen har ökat till 329 100 invånare. Det gör statskyrkan till den stora förloraren bland de religiösa samfunden på Island.

Medlemsraset har flera förklaringar. Dels väljer allt fler islänningar att antingen helt stå utanför religiösa församlingar eller att ansluta sig till mindre trossamfund, dels har tusentals övergett statskyrkan i protest mot övergreppsanklagelser mot en tidigare biskop. En oberoende utredning visade att uppgifterna aldrig utreddes och att personer i kyrkans ledning hotade att smutskasta de kvinnor som vittnat om biskopens sexuella övergrepp.

Statskyrkan är alltjämt det trossamfund som åtnjuter bredast acceptans. Men det är det enda där acceptansen minskar. 61,7 procent av islänningarna anser att statskyrkan ska få bygga kyrkor i landet, vilket dock är en nedgång med 2,7 procentenheter jämfört med förra året. Bara 9,4 procent säger nej till kyrkor.

Ásatrúarfélagið, asatrosamfundet, har under samma period gått från 353 till 2 675 medlemmar. Med 50,5 procent som säger ja till bygget av nya hov - vilket är namnet på samfundets lokaler - gör det församlingen till den näst mest accepterade i landet. Inom loppet av ett år har stödet ökat med 1,3 procentenheter. Här är det 11,9 procent som inte vill tillåta byggnader tillhörande asatrosamfundet.

Búddistafélagið, Islands buddistiska församling, har mellan 2000 och 2015 gått från 418 till 1 022 medlemmar. Här är det 39,4 procent, en uppgång med 2,9 procentenheter, som gör tummen upp för nya lokaler medan 21 procent gör tummen ned.

Rússneska rétttrúnaðarkirkjan, den rysk-ortodoxa kyrkan, registrerades först 2002 då den hade 71 medlemmar. I dag har 590 personer anslutit sig. Kyrkan har sedan tidigare fått en tomt i Reykjavík avsedd för en kyrka, men byggstarten har dragit ut på tiden på grund av en lång rad överklaganden. Vissa kritiker anser att kyrkan inte alls skulle passa in i stadsbilden i kommunen.

I dag är det 33,4 procent som tycker att den rysk-ortodoxa kyrkan ska få bygga kyrkor. Jämfört med förra året är det en ökning med 2,4 procentenheter. Men nästan lika många, 27 procent, säger nej till samtliga byggen från den rysk-ortodoxa kyrkan.

Nu uppger 32 procent att Félag múslima á Íslandi ska få bygga en moské, en uppgång med 2,3 procentenheter. Moskémotståndet - som visserligen minskar från år till år - har dock övertaget. Hela 37,6 procent motsätter sig byggandet av moskéer.

Félag múslima á Íslandi är med 486 medlemmar landet största muslimska församling. För femton år sedan var antalet medlemmar bara 134.

På Sogamýri i Reykjavík har Félag múslima á Íslandi av kommunen tilldelats en tomt för ett moskébygge. Målet är att bygget ska påbörjas till våren. I fullmäktige har Framstegspartiet utan framgång argumenterat för att beslutet ska återkallas.

Framstegspartiet väljare skiljer ut sig genom att vara i särklass mest negativt inställda till den muslimska församlingen. Bara 9,4 procent anser att den ska få bygga moskéer - medan hela 58,1 procent säger nej till byggen. Som jämförelse tycker en majoritet av Socialdemokraternas, Gröna vänsterns och Ljus framtids sympatisörer att moskébyggen ska tillåtas.

Misstroendet mot Félag múslima á Íslandi är störst bland pensionärer, låginkomsttagare och män. Uppslutningen är starkast bland höginkomsttagare och personer bosatta på landsbygden.

Mest skeptiska gentemot statskyrkan är Piratpartiets väljare. Asatrosamfundet och buddistsamfundet möter störst ovilja bland Framstegspartiets sympatisörer. Rysk-ortodoxa kyrkan är minst populär bland Självständighetspartiets anhängare.

Här kan du läsa mer om attityden till olika religiösa byggnader.