torsdag 1 oktober 2015

I dag når översvämningar från Skaftárjökull södra Island

Illustration: Veðurstofa Íslands
Istäcket i Skaftárjökulls östra kaldera sjönk med drygt 23 meter under gårdagen. Under natten sjönk det med ytterligare 20 meter. Ändå präglades onsdagen av väntan på att vattenmassorna från det pågående jökelloppet skulle nå fram till mätstationen vid Sveinstindur nära sjön Langisjór. Då kommer den första säkra indikationen på översvämningarnas storlek.

I söndags kväll började ett jökellopp från Skaftárjökulls östra kaldera i sydvästra Vatnajökull. Översvämningarna kan hota flera vägar i området och lägga åker- och betesmark under vatten. I farozonen ligger bebyggelse vid Hólaskjól, Skaftárdalur, Hvammur, Svínadalur och Skál väster om Kirkjubæjarklaustur.

Enbart under onsdagen sjönk istäcket med drygt 23 meter. Hittills har det sedan i söndags sjunkit med drygt 45 meter, varav drygt 20 meter under torsdagsmorgonen. Än så länge finns det dock sannolikt enorma mängder smältvatten kvar i kalderan. Istäcket kan nämligen sjunka med drygt 100 meter.

Skaftárjökull är en utloppsglaciär i sydvästra Vatnajökull. Där finns två kalderor som i snitt svämmar över vartannat år. Den östra, som är den som nu svämmar över, är den största av dem. Härifrån kan vattenmassornas volym uppgå till 1 500 kubikmeter i sekunden.

Jökellopp inträffar när trycket från smältvattnet under glaciärens istäcke blir så stort att det under isen börjar att strömma söderut mot kusten. Det är ungefär fyra mil från den östra kalderan till glaciärens rand. Därifrån är det ytterligare knappt tre mil till den första mätstationen vid Sveinstindur vid sjön Langisjór. Från Sveinstindur är det i sin tur fyra mil till nästa mätstation i Skaftárdalur.

Vattenståndet började under torsdagsmorgonen att stiga vid Sveinstindur. Klockan 6 lokal tid var vattenståndet i Skaftá 3,2 meter, en ökning med 0,9 meter sedan midnatt. Flödet uppgick till 270 kubikmeter i sekunden. Det väntas öka kraftigt under dagen.

Den östra kalderan har inte svämmat över sedan juni 2010. Det behöver dock inte betyda att denna översvämning blir ovanligt stor. I stället kan det vara så att det tagit längre tid för smältvattnet att nå bristningsgränsen eftersom den geotermiska värmen i området kan ha avtagit.

Under gårdagen väntade både myndigheter och lokalbefolkning på att översvämningarna skulle nå Sveinstindur. Först då går det att säga något om översvämningarnas storlek och om de utgör ett hot mot bebyggelse och infrastruktur.

Översvämningarna väntas nå befolkade områden vid lunch. Vattenmassorna beräknas bli som störst under fredagen. Om det skulle handla om ett stort jökellopp finns det en risk att enstaka gårdar blir avskurna från omvärlden. Det kan också bli nödvändigt att stänga ringvägen om vattenmassorna riskerar att forsa över vägbanan vid Eldhraun väster om Kirkjubæjarklaustur.

Gísli Halldór Magnússon är bonde på gården Ytri-Ásar som bara ligger 60 meter från Skaftás strand. Själva bostadshuset ligger dock på en kulle och är därför inte hotat. Han säger i Morgunblaðið att han vattenståndet i älven redan är ovanligt högt efter en regnig sommar med mycket avsmältning från glaciären:
"Dessa översvämningar har inverkan överallt nära älvfåran. Detta flödar ut överallt och trycker ned allt i sand och gyttja. ... Om det kommer en stor översvämning nu, vilket man förväntar sig eftersom det är fem år sedan den senaste översvämningen från den östra kalderan, så kan den få stor omfattning. ... Ingen vet var denna översvämning kommer om den kommer. Jag anser att det finns mer än en möjlighet. ... Glaciären drar sig tillbaka och då kan så mycket förändras."
Oddný Gunnarsdóttir är bosatt på gården Hvammur, en av de platser som riskerar att drabbas hårdast av översvämningarna. Hon säger till RÚV att hon räknar med att vägen till gården kan komma att hamna under vatten:
"Detta är jättemycket sand eller något liknande som kommer. Det strömmar över lavan nedanför oss, över låglandet. Det är alltid bara totalt svart efter översvämningarna."
På gården Búland har Auður Guðbjörnsdóttir och Pétur Davíð Sigurðsson omkring 500 får. De har de senaste dagarna försökt samla in får så att de inte ska befinna sig vid Skaftás strand när översvämningarna kommer. Hon säger i Morgunblaðið att de största bekymren med översvämningar från Skaftárjökull är den lera som blir kvar:
"Den största tråkigheten är avlagringarna av lera som följer med älven i översvämningarna. När de torkar så börjar de att ryka och orsakar därmed ett vinderosionstillstånd som varar under de kommande åren. I blåst och torka blir det svart som natten här."
Experter från Veðurstofa Íslands övernattade i en fjällstuga vid Langisjór. Under förmiddagen kommer de att ta sig upp på Skaftárjökull för att få en överblick av läget. Myndigheterna uppmanar dock alla turister att hålla sig borta från glaciären. Där kan finnas farliga sprickor som bildats på grund av översvämningarna. Inte heller bör någon uppehålla sig vid Skaftás stränder eftersom smältvattnet för med sig höga halter av giftig svavelväte.

Här kan du läsa mer om översvämningarna.