måndag 19 oktober 2015

Illugi Gunnarsson vägrar svara om betalning till OG Capital

Kultur- och utbildningsminister Illugi Gunnarsson vägrar nu att svara på fler frågor om sina kopplingar till Orka Energy och Haukur Harðarson. Enligt Stundin har han genom bolaget OG Capital fått betalt för tjänster som han utfört långt efter att han åter tog plats i alltinget. Om uppgifterna stämmer har Illugi Gunnarsson ljugit om sina uppdrag för Orka Energy.

När Illugi Gunnarsson 2010 tillfälligt lämnade alltinget var det på grund av en utredning om misstänkta oegentligheter inom Glitnirs Sjóður 9, där han ingått i styrelsen. Under en del av denna paus var han bosatt i Singapore där han arbetade för Orka Energy. Under Haukur Harðarsons ledning köpte detta bolag resterna av Reykjavík Energy Invest och Geysir Green Energy.

Orka Energy grundades i augusti 2011. Redan i oktober samma år återvände Illugi Gunnarsson till alltinget. Orka Energys köp av Reykjavík Energy Invest och Geysir Green Energy genomfördes under denna korta period. För detta arbete fick Illugi Gunnarsson 5,6 miljoner isländska kronor.

Jämfört med vad Illugi Gunnarsson tjänar i alltinget är lönen rejält tilltagen. Obekräftade uppgifter gör gällande att hans inblandning i affären främst var symbolisk. Som parlamentariker fungerade Illugi Gunnarsson som en dörröppnare i bland annat Kina. Orka Energy ska alltså främst ha betalat för den status som det gav att ha en parlamentariker med på projektet.

Där ska enligt Illugi Gunnarsson hans uppdrag för Orka Energy ha upphört. Han ska heller inte ha fått mer ersättning från bolaget.

Enligt Stundin stämmer inte detta. Illugi Gunnarsson ska ha fått ytterligare 1,2 miljoner isländska kronor från Orka Energy. Denna summa betalades ut till det egna bolaget OG Capital och togs inte ut som lön under 2012. Året därpå sålde Illugi Gunnarsson OG Capital till Haukur Harðarson.

Illugi Gunnarsson svarade genom att på Facebook publicera sin självdeklaration från 2012. Han hävdade att han gjorde det med anledning av Stundins rapportering. Och i deklarationen fanns förstås inga spår av någon ytterligare ersättning från Orka Energy.

Självdeklarationen gav dock inget svar på Stundins frågor. Eftersom han inte plockade ut några pengar från OG Capital kunde de heller inte synas i deklarationen.

Illugi Gunnarsson har sagt att han inte jobbat för Orka Energy efter att han återvände till alltinget i oktober 2011. Om han genom OG Capital fick betalt för uppdrag som han genomfört åt Orka Energy under 2012 har han alltså talat osanning. Men nu vägrar kultur- och utbildningsministern att svara på fler frågor om sina affärer. Han skriver till Vísir att han inte har mer att säga:
"Jag har nu offentliggjort allt som är möjligt att offentliggöra om mina intäkter och även om min hustru Brynhildurs under dessa år. Det återstår inget att offentliggöra eller besvara."
Illugi Gunnarsson tänker alltså inte besvara frågorna om den påstådda betalningen från Orka Energy till OG Capital.

Kultur- och utbildningsministerns kopplingar till Orka Energy och Haukur Harðarson är intressanta eftersom Illugi Gunnarsson gjort sig ekonomiskt beroende av den tidigare arbetsgivaren. I mars 2013 sålde Illugi Gunnarsson sin bostad på Ránargata i Reykjavík till Haukur Harðarson för 53,5 miljoner isländska kronor. Skälet var ekonomiska problem som uppkommit i finanskraschens kölvatten.

Samma år köpte Haukur Harðarson bolaget OG Capital av Illugi Gunnarsson. Nu används OG Capital enbart för att hyra ut samma bostad åt Illugi Gunnarsson. OG Capital gick förra året med förlust på grund av uthyrningen. Ministern beskriver i dag Haukur Harðarson som en av sina bästa vänner.

Samtidigt har Illugi Gunnarsson vid tre olika tillfällen medverkat vid möten mellan representanter för den kinesiska staten och Orka Energy. En sådan resa ägde rum i mars i år. I rollen som kultur- och utbildningsminister besökte han flera platser med anknytning till Orka Energys verksamhet. Ett annat isländskt företag, Marel, fick under samma resa draghjälp av ministern. Marel bjöds dock till skillnad från Orka Energy in med bara några få dagars varsel.

Just besöket i Kina är föremålet för en interpellation från Gröna vänsterns Svandís Svavarsdóttir. Hon vill bland annat att Illugi Gunnarsson redogör för hur resan planerades och vilka möten han hade.

Sedan tidigare finns i alltinget ytterligare två interpellationer till Illugi Gunnarsson om hans affärer med Orka Energy. Även om han nu själv åter vill tysta debatten kommer frågan inte att försvinna.

Vilhjálmur Árnason, professor i filosofi vid Háskóli Íslands, säger till RÚV att Illugi Gunnarsson befinner sig i en intressekonflikt. Genom att ministern har plockat fram självdeklarationer och andra dokument har fokus försvunnit från själva kärnfrågan. Det relevanta är enligt Vilhjálmur Árnason att Illugi Gunnarsson gjort sig beroende av en person som han sedan hjälpt i sitt arbete som minister:
"Då spelar några kvitton, kassaböcker och annat sådant ingen roll. Vi ska inte trassla till det så, utan bara se på den här situationen. Då måste vi fråga oss vilket slags politik vi vill ha. I vilken situation våra främsta politiker ska befinna sig. Därför måste människor till exempel fråga sig hur det varit om alla ministrar befann sig i en sådan situation, där alla var ekonomiskt beroende av någon privat part."
Partikamrater inom Självständighetspartiet backar dock upp Illugi Gunnarsson och hävdar att anklagelserna om vänskapskorruption saknar grund. Ásthildur Sturludóttir, kommunchef i Vesturbyggð, skriver på Facebook att "denna debatt är på en låg nivå och sorglig på alla sätt och vis". Hildur Sverrisdóttir, kommunpolitiker i Reykjavík, skriver på Facebook att ingen har kunnat visa att ministern skulle ha gjort något olagligt - och att han dessutom har medgett att det var ett misstag att inte berätta om sina affärer med Orka Energy när frågor började att ställas för ett halvår sedan. Elliði Vignisson, kommunchef på Västmannaöarna, skriver i ett blogginlägg att Illugi Gunnarssons arbete för Orka Energy inte skiljer sig från vad andra isländska ministrar gjort för inhemska företag. Eiríkur Finnur Greipsson, som sitter i public service-bolaget RÚV:s styrelse, undrar i Vísir om han inte skulle ha fått jobbet eftersom han är personlig vän med Illugi Gunnarsson, som alltså var den som utnämnde honom.

Här kan du läsa mer om turerna kring Illugi Gunnarsson och Orka Energy.