lördag 17 oktober 2015

Isländsk arbetslöshet sjunker till rekordlåga 2,4 procent

Bara 2,4 procent av islänningarna var utan jobb i september. Det är den lägsta siffran sedan finanskraschen drabbade Island hösten 2008. Färre arbetslösa i Reykjavíkområdet är det främsta skälet till nedgången. Under oktober är det dock troligt att arbetslösheten ökar på nytt. Det uppger Vinnumálastofnun i en prognos.

Efter att arbetslösheten tre månader i följd varit rekordlåga 2,6 procent sjönk den ytterligare i september till 2,4 procent. I snitt innebär det att 4 120 personer var utan jobb i september. I september för ett år sedan var arbetslösheten 3 procent.

Lägre har inte arbetslösheten varit sedan i oktober 2008, då den var 1,9 procent. Då hade ännu inte krisens effekter drabbat arbetsmarknaden fullt ut. Redan månaden därpå steg den till 3,3 procent, i december till 4,8 procent och i januari 2009 till 6,6 procent.

Det är framför allt personer som har varit arbetslösa en kort tid som åter hittar jobb. Även långtidsarbetslösheten minskade under september. Nu har 48 procent av de arbetslösa varit utan jobb i över ett halvår och 24 procent i över ett år.

När säsongsjobb inom framför allt turistindustrin försvinner ökar dock arbetslösheten på landsbygden. I Reykjavíkområdet har turismen i stor utsträckning blivit en året runt-näring, men utanför den isländska huvudstaden försvinner många jobb i branschen till hösten.

Det är också en effekt som märks tydligt i Vinnumálastofnuns statistik. I fyra regioner minskade arbetslösheten under september, men i två regioner ökade den och i två var den oförändrad jämfört med augusti i år.

Högst var arbetslösheten på Suðurnes med 2,9 procent, en minskning med 0,1 procentenheter. Därefter följde Reykjavíkområdet med 2,6 procent (-0,2), Västfjordarna 2,1 procent (oförändrat), Norðurland eystra 2,1 procent (oförändrat), Suðurland 1,7 procent (-0,1), Austurland 1,6 procent (+0,1), Vesturland 1,5 procent (-0,2) och Norðurland vestra 1,2 procent (+0,2).

Fem isländska kommuner hade full sysselsättning under september: Helgafellssveit i Vesturland, Akrahreppur och Skagabyggð i Norðurland vestra, Svalbarðshreppur i Norðurland eystra och Fljótsdalshreppur i Austurland. Fljótsdalshreppur är nu den enda kommunen där det på hela året inte funnits någon arbetslöshet.

Vinnumálastofnun räknar alltså med att arbetslösheten ökar något under oktober. Skälet är just att många säsongsjobb försvinner. Andelen arbetslösa i oktober väntas bli mellan 2,5 och 2,7 procent.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.