söndag 11 oktober 2015

Islänningar gråter oftast av medkänsla med andra

Tre av fyra islänningar har gråtit under det senaste året. Den vanligaste orsaken till tårarna är sympati med andra människor. Kvinnor och unga islänningar gråter oftare än andra. Bland yngre är det inte medkänsla utan svårigheter inom familjen som oftast leder fram till gråt. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Hela 72,3 procent av islänningarna har gråtit minst en gång under de tolv senaste månaderna. Däremot har 27,7 procent inte gråtit under det senaste året.

Kvinnor gråter oftare än män. Och allra mest gråter unga kvinnor. I åldern 18 till 29 år är det bara 3 procent av kvinnorna som inte gråtit det senaste året. Motsvarande siffra bland män är 27 procent. Gråter mest sällan gör män som har fyllt 68 år. I gruppen är det hela 61 procent som inte gråtit under de tolv senaste månaderna.

Av kvinnor i åldern 18 till 29 år gråter 13 procent minst en gång i veckan. Ytterligare 46 procent gråter minst en gång i månaden. Bland män i samma åldersgrupp är det bara 3 procent som gråter en gång i veckan och 7 procent som gråter varje månad.

Sympati med andra människor är det vanligaste skälet till att islänningar gråter. Hela 44 procent av de personer som gråtit under det senaste året har gjort det just på grund av medkänsla. Det är den vanligaste orsaken till tårar hos islänningar som har fyllt 30 år. Bland yngre islänningar kommer medkänsla först på fjärde plats med 53 procent. Här gråter 68 procent på grund av svårigheter i familjen, 66 procent på grund av sorg eller ångest och 64 procent efter att ha läst en bok, sett en film eller upplevt ett konstverk.

Hos islänningar i allmänhet är konst, film eller böcker upphov till tårar vid 39 procent av fallen. Därefter följer svårigheter i familjen med 36 procent, en partners bortgång med 29 procent, sorg eller ångest med 25 procent, glädje med 18 procent, stress eller problem på arbetsplatsen med 16 procent, fysisk smärta eller sjukdom med 14 procent, dålig självkänsla med 14 procent, vänskapsproblem med 7 procent, ett husdjurs död med 6 procent, sociala svårigheter med 5 procent och en sprucken kärleksrelation med 5 procent.

De yngre islänningarna utmärker sig av flera andra skäl. De gråter oftare av glädje (29 procent) än genomsnittet. Men det är också betydligt fler som faller i tårar på grund av dålig självkänsla (45 procent), sociala svårigheter (18 procent), problem i vänskapsrelationer (17 procent) och spruckna relationer (11 procent).

Kärleksförhållanden är bland äldre islänningar sällan något skäl till tårar. I åldersgruppen 50 till 67 år är det bara 1 procent som gråtit efter att ett förhållande upphört. Hos islänningar som fyllt 68 år är siffran 0 procent.