fredag 30 oktober 2015

Kommunala kontor ska rädda samhällsservice i glesbygd

En våg av nedläggningar av bank- och postkontor drar just nu över den isländska landsbygden. För att rädda samhällsservicen på mindre orter vill nu Ísafjarðarbær göra Þingeyri till ett pilotprojekt. Där ska kommunen försöka samla bank, post, apotek och andra tjänster. Genom att dela kostnaderna är förhoppningen att kontoren inte ska försvinna helt.

De senaste åren har Landsbanki avvecklat ett stort antal kontor på landsbygden. Eftersom banken ofta delat lokaler med posten har inte sällan även postkontoret försvunnit samtidigt som Landsbanki lämnat orten. Ersättningen har i många fall blivit lantbrevbärare och någon timmes bankservice i veckan.

I september stängde Landsbanki kontoren i Suðureyri och Þingeyri i Västfjordarna. Även kontoret i Bolungarvík skulle bommas igen, men efter kommunens ingripande finns det kvar åtminstone tillfälligt. Sedan tidigare har Landsbanki i regionen även stängt kontoren i Súðavík, Bíldudalur, Tálknafjörður, Flateyri och Króksfjarðarnes.

Både i Suðureyri och Þingeyri samlades ortsbor vid kontoren den sista öppningsdagen den 24 september. Där tände de ljus i en protest mot Landsbankis beslut.

I Bolungarvík lyckades kommunpolitikerna alltså stoppa nedläggningen. Kommunhuset ska fungera som något av ett servicecentrum där kommunens reception på bottenvåningen samsas med postkontoret och Landsbanki. En förhoppning är att även distriktspolismästaren ska finnas på samma plats.

Bolungarvíks räddningsplan fick åtminstone tillfälligt Landsbanki att tänka om. Sannolikt är det grannkommunen som Ísafjarðarbær sneglar på när den vill öppna servicecentrum i samhällen som Flateyri, Þingeyri och Suðureyri. Från samtliga har både post och bank försvunnit. Gísli Halldór Halldórsson, kommunchef i Ísafjarðarbær, säger till RÚV att Þingeyri blir först ut:
"Idén går ut på att definiera servicebehovet på mindre orter. ... Göra i ordning något slags centrum eller utrymme som kommuner eller staten driver, och att bjuda in även företag att delta som posten, banker eller apotek. Detta skulle bli en mittpunkt där invånare kan träffas och söka lösningar och träffa varandra."
Projektet är ett samarbete mellan Ísafjarðarbær, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Byggðastofnun och Fjórðungssamband Vestfirðinga.

Om Landsbanki eller någon annan bank vill delta återstår att se. I samband med de senaste nedläggningarna valde många kunder att byta bank i protest. Många valde Íslandsbanki - trots att inte heller den har några kontor i Västfjordarna förutom i centralorten Ísafjörður.

María Valsdóttir var en av de Þingeyribor som deltog i manifestationen vid Landsbankis nedläggning. Hon säger i Bæjarins Besta att det i synnerhet är äldre invånare som kommer att sakna bankkontoret:
"Det blir en 100 kilometer lång sträcka för att komma till banken i Ísafjörður. Äldre människor handlar med kontanter och många av dem har ingen internetbank, och det finns ingen bankomat i Þingeyri."
Landsbankis nedskärningar av servicen på landsbygden är inget avslutat kapitel. Förra veckan minskades öppettiderna hos kontoret i Þórshöfn på nordöstra Island från 12.30 till 16. Tidigare öppnade kontoret 10.15. Eftersom banken även här delar lokal och personal med posten krymper postkontorets öppettider på samma sätt.

Här kan du läsa mer om Landsbankis nedskärningar.