tisdag 13 oktober 2015

Ledarskifte inom Islands största muslimska församling

Med 32 röster mot 14 röstades Sverrir Agnarsson i helgen bort som ordförande för Félag múslima á Íslandi. Ny ledare blir i stället Salmann Tamimi. I ett inlägg på Facebook anklagar Sverrir Agnarsson den nye ordföranden för att vilja styra församlingen i en mindre tolerant riktning med udden riktad framför allt mot kvinnor och homosexuella.

Med 486 medlemmar är Félag múslima á Íslandi landets största muslimska församling. Inriktningen är sunnimuslimsk. Den har funnits sedan 1997 och är därmed betydligt äldre än uppstickaren Menningarsetur múslima á Íslandi, som grundades 2009 och har 389 medlemmar.

Hösten 2013 tilldelades Félag múslima á Íslandi en tomt på Sogamýri i Reykjavík för ett moskébygge. Målet är att bygget ska påbörjas till våren. I en arkitekttävling som församlingen utlyste inkom enligt Vísir hela 63 förslag på hur moskén skulle kunna se ut.

Nu ser det dock ut som om hela processen är i fara. Sverrir Agnarsson - som fram till i helgen ledde församlingen - har inte dragit jämnt med vice ordföranden Salmann Tamimi. Den senare förkastade erbjudandet om bidrag från Saudiarabien till bygget med motiveringen att det var "en fasciststat", medan den förre har hållit dörren öppen för bidrag för alla som inte ställer som villkor att få ha inflytande över församlingens inriktning.

Vid församlingens årsmöte i helgen röstades Sverrir Agnarsson bort från ordförandeposten. Utmanaren Salmann Tamimi - som var ordförande fram till att just Sverrir Agnarsson tog över under 2011 - fick 32 röster mot 14 för Sverrir Agnarsson.

Förra årsmötet besöktes bara av 16 medlemmar. Den här gången fanns hela 46 personer på plats. Enligt Fréttablaðið ska många av mötesbesökarna ha varit sällsynta moskébesökare som var släkt med Salmann Tamimi.

Ledarskiftet var allt annat än vänskapligt. Enligt uppgifter ska det från delar av församlingen ha funnits ett missnöje med Sverrir Agnarsson. Själv hävdar han i Fréttablaðið att Salmann Tamimi utnyttjat detta och nu kommer att försöka styra församlingen i en mindre liberal riktning:
"Han spred ut att jag inte ansåg det vara muslimska kvinnors skyldighet att gå med slöja och att jag var för vänlig mot homosexuella. Men där förvrängde och förvanskade han vad jag hade sagt. Så var det en stor sak att jag tog ställning för isländska kvinnor i församlingen som ville ha bort den fula och ofullbordade bur som kvinnorna nu i tio år har fått vara i vid bönemöten. Jag ansåg det vara rätt att gå tillbaka till ordningen i Medina under profetens och de fyra första kalifernas dagar så att de kunde vara på samma plats som männen. Detta uppskattades inte av gubbstruttarna som skickade ut tanterna på arenan för att protestera mot en sådan oanständighet. Detta var kulturfascismens gnissel och islams hälsa oförgiftad av manschauvinism."
En medlem som inte alls gillar förändringarna är journalisten Gunnar Smári Egilsson. Han gick med i Félag múslima á Íslandi när Framstegspartiet i Reykjavík drev en främlingsfientlig politik i kommunen riktad just mot församlingen. Då var skälet sympati och den tolerans som fanns i stadgarna. Nu skriver han på Facebook att han lämnar församlingen av motsatta skäl:
"Nu har det dock inom föreningen brutit ut tvister om kvinnors klädstil och inställning till homosexuella. Jag dristar mig inte att delta i dem eftersom jag bara är lätt kopplad till denna församling."
Här kan du läsa mer om det planerade moskébygget.