lördag 24 oktober 2015

Majoritet islänningar vill skilja stat och kyrka

En majoritet av islänningarna vill skilja på stat och kyrka. Bara en av fyra vill att kyrkan även i fortsättningen ska vara statlig. Uppslutningen bakom en skilsmässa är störst bland Piratpartiets sympatisörer. Motståndet är starkast bland Självständighetspartiets väljare. Det visar en opinionsmätning utförd av Gallup på uppdrag av RÚV.

Hela 55,5 procent av islänningarna anser att stat och kyrka bör gå skilda vägar. Det är en ökning med 4,9 procentenheter inom loppet av ett år.

Samtidigt minskar andelen islänningar som vill behålla statskyrkan. Nu är det bara 23,9 procent som förespråkar en fortsatt statlig kyrka. Det är en nedgång med 7,2 procentenheter jämfört med när Gallup ställde samma fråga för ett år sedan.

Resterande 21,5 procent tog inte ställning till frågan.

Mest positiva till att skilja stat och kyrka är Piratpartiets väljare, där hela 79 procent förespråkar en från staten fristående kyrka. Även i de tre övriga oppositionspartierna är en majoritet för en skilsmässa. Av Ljus framtids sympatisörer säger 72 procent ja till en skilsmässa. Samma åsikt har 65 procent av Gröna vänsterns anhängare och 54 procent av Socialdemokraternas.

Motståndet mot en skilsmässa är starkast i Självständighetspartiets led, där bara 26 procent vill att stat och kyrka ska skiljas åt. Inom det andra regeringspartiet, Framstegspartiet, säger 38 procent ja till en skilsmässa.