fredag 23 oktober 2015

Nytt nederlag för namnlag - Jón Gnarr får heta Jón Gnarr


Jón Gnarr får heta just Jón Gnarr och slipper patronymikonet Kristinsson. Det står klart sedan inrikesdepartementet kört över folkbokföringsmyndigheten Þjóðskrá Íslands. Jón Gnarr passade på att som bosatt i USA byta namn - och det är det beslutet som de isländska myndigheterna nu måste följa. Han kan dessutom ha lyckats skapa det första nya släktnamnet på mycket lång tid.

I alltinget klubbades 1925 en lag som förbjöd islänningar att ta nya släktnamn. I stället skulle alla uppkallas efter sin far eller mor med så kallade patronymikon eller matronymikon. Men de islänningar som redan hade ett släktnamn fick behålla det.

Så har det i princip fungerat sedan dess. I dag finns omkring 8 000 släktnamn i bruk i landet. Nästan var tionde islänning bär ett släktnamn. År 2002 var det vanligaste släktnamnet Thorarensen följt av Blöndal, Hansen, Olsen och Möller.

Den namnlag som gäller i dag klubbades av alltinget 1996. Där är det alltjämt förbjudet att ta upp nya släktnamn.

En som länge kämpat för att få ta upp ett nytt släktnamn är komikern och mediechefen Jón Gnarr. Han föddes som Jón Gunnar Kristinsson, och har sedan tidigare bytt bort Gunnar mot mellannamnet Gnarr. Hans barn har också fått Gnarr som mellannamn, men inte som efternamn eftersom det skulle strida mot lagen. Inte heller har Jón Gnarr lyckats bli av med Kristinsson eftersom lagen säger att han antingen måste bära ett släktnamn, ett patronymikon, ett matronymikon eller både patronymikon och matronymikon.

När Jón Gnarr tidigare i år var tillfälligt bosatt i USA vände han sig till en amerikansk domstol. Där fick han namnet Jón Gnarr registrerat. Men patronymikonet Kristinsson var inte historia för det. Þjóðskrá Íslands sade nej till att genomföra bytet.

Jón Gnarr överklagade beslutet och fick rätt. I tisdags kom beskedet från inrikesdepartementet som säger att Þjóðskrá Íslands ska folkbokföra honom som just Jón Gnarr. Och det är hänsyn till rättsprinciper och inte till namnlagen som ligger bakom beslutet:
"Enligt det isländska rättsväsendets grundregler bör utländska myndighetsbeslut och utländska domar som är beslutande om människors personliga situation erkännas om de inte står i motsättning till isländsk rätts grundregler eller allmänna regler, men även om allmänheten här i landets rätts- eller moralkänsla skulle förnärmas mycket genom ett erkännande av ett utländskt utfall."
Vidare skriver inrikesdepartementet att den namnändring som Jón Gnarr genomförde i USA gjordes i enlighet med amerikansk lag. Därför finns det i det här fallet ingen anledning till att inte respektera beslutet.

Jón Gnarr meddelade beslutet i går i Reykjavík under släppfesten för hans nya bok Útlaginn. Exakt vad det innebär är oklart. Att det nu öppnats en dörr för alla de islänningar som av olika skäl är missnöjda med att inte få bära namn som de anser sig ha rätt till är uppenbart. Frågan är också om Jón Gnarr för första gången på mycket länge lyckats utöka listan över tillåtna isländska släktnamn.

Lagen säger alltså att en person måste bära förnamn och efternamn, det senare antingen i form av patronymikon, matronymikon eller släktnamn. I USA klubbades Gnarr som ett efternamn. Därför är det sannolikt att det på Island jämställs med ett släktnamn. Därmed skulle han också kunna ge det till sina barn.

Det är fjärde gången som den isländska namnlagen utmanas - och det är fjärde gången som namnlagen förlorar. En översyn av lagen pågår just nu efter ett beslut av inrikesminister Ólöf Nordal. Ett förslag som innebär en omfattande liberalisering av namnlagen är att vänta under hösten. Ett sådant steg skulle vara att tillåta nya släktnamn.

Släktnamnen dök efter dansk förebild upp på Island under 1600-talet och blev under 1800-talet mycket populära. Ett i dag vanligt argument mot att inte tillåta nya släktnamn är att ett sådant beslut skulle hota traditionen med patronymikon och matronymikon. I förlängningen är det denna princip som inrikesdepartementets beslut att godkänna Jón Gnarr utmanar.

Antingen blir Jón Gnarrs kamp för sitt namn ett prejudikat som tvingar fram fler reträtter från myndigheterna och en mer tillåtande tolkning av namnlagen, eller så kan en ny lag plötsligt öppna för nya släktnamn.

Här kan du läsa mer om Jón Gnarrs ansträngningar för att få heta just Jón Gnarr och ovan kan du se hur han tillkännagav beslutet.