söndag 4 oktober 2015

Översvämningar i Skaftá spolade bort 800 meter väg


800 meter väg spolades bort av översvämningarna från Skaftárjökull. Bron över Eldvatn vid Ásar har på nytt stängts av för all trafik. Vattenmassorna har spolat bort brons fundament som nu till stor del hänger i luften. Flödena fortsätter att sjunka, men är alltjämt kraftiga. Ringvägen har dock varit öppen även under natten.

Det hittills största jökelloppet från Skaftárjökulls östra kaldera har ännu inte skadat någon bebyggelse. Men skadorna är ändå stora. Gårdarna Hvammur, Búland och Skaftárdalur längs väg 208 är avskurna från omvärlden eftersom vägen ligger under vatten. Norra delen av väg F208 är stängd för all trafik.

Vid Hólaskjól på F208 har 800 meter väg spolats bort av översvämningarna. Hela vägbanan har försvunnit. Det som tidigare var en grusväg i en sänka är nu bara ett lavafält. Eftersom det handlar om en fjällväg som få använder vid den här tiden på året är det troligt att den åtgärdas först till våren.

Bron över Eldvatn vid Ásar på väg 208 har åter stängts för all trafik. Inte ens fotgängare får använda bron. Skälet är att vattenmassorna spolat bort all jord runt brofästena. Bron skulle därför kunna kollapsa när som helst. Sträckan kommer inte att öppnas för trafik innan bron har undersökts och reparerats. Det betyder att den kan förbli stängd i flera veckor.

Avstängningen drabbar dock inte fler gårdar längs väg 208. Väg 209 förbi Hrífunes är fortfarande öppen och gör det möjligt att ta en omväg runt bron över Eldvatn.

Även vägen till gården Skál, som går från ringvägen, ligger under vatten.

Flödena fortsätter att sjunka tillbaka, men är alltjämt kraftiga. Ringvägen har hållits öppen för trafik hela natten. Den kommer bara att stängas om vatten börjar att strömma över vägbanan. Stora mängder smältvatten från Skaftárjökull har samlats i lavafälten vid Eldhraun väster om Kirkjubæjarklaustur. Än så länge har dock vattnet inte stigit så mycket att det nått vägbanans höjd.

Det är första gången som så mycket vatten samlats i Eldhraun. Troligt är att det rinner ut i mindre vattendrag vid Landbrot. Det har hänt tidigare - men då var förloppet betydligt långsammare än vid detta jökellopp. Hur detta vatten kommer att påverka populära fiskesjöar som Tungulækur och Grenlækur är oklart.

Vid sjutiden på morgonen var flödet i Eldvatn vid Ásar 440 kubikmeter i sekunden och i Skaftá vid Sveinstindur 300 kubikmeter i sekunden. Det är långt över normala värden, men också långt under när översvämningarna var som mest intensiva.

Istäcket som ligger ovanpå Skaftárjökulls östra kaldera fortsätter att sjunka. Det innebär att ännu mer smältvatten kommer att nå Skaftá. Hittills har det sjunkit med 82,7 meter.


Här kan du läsa mer om översvämningarna och ovan kan du se filmer från översvämningarna.