måndag 19 oktober 2015

P-avgift införs vid Skógafoss och Seljalandsfoss i vår

I vår införs parkeringsavgifter vid Seljalandsfoss och Skógafoss. Beslutet har klubbats av kommunfullmäktige i Rangárþing eystra. Till sommaren ska nya parkeringsplatser stå klara för att kunna hantera den ökande tillströmningen av besökarna. Genom avgifterna ska turisterna bekosta kommunens kostnader för utbyggnaden.

Sedan det i våras blev klart att det i alltinget inte finns majoritet för det naturpass som regeringen ville införa har finansieringen av investeringar i turistindustrin varit ett frågetecken. Flera kommuner vill att den befintliga övernattningsskatten ska tillfalla kommunerna i stället för staten och därmed ge resurser för satsningar.

En annan åsikt är att turismen borde bakas in i budgeten. Eftersom den varje år ger enorma intäkter i form av bland annat moms finns det många som anser att staten inte borde behöva ta in en särskild skatt för just investeringar i turistnäringen.

På många håll finns ett utbrett misstroende mot alltingets förmåga att lösa frågan. Flera markägare har därför tagit saken i egna händer och infört besöksavgifter. Vid Geysir och i Mývatnområdet strandade försöken på att markägarna inte var eniga. Men vid vulkankratersjön Kerið och Stokksnes utanför Höfn tar ägare betalt sedan flera år tillbaka - trots att det juridiska läget är oklart.

Vid Þingvellir kommer det inom kort att kosta 500 isländska kronor att parkera en personbil. Parkeringsavgiften är redan beslutad. Den införs så snart parkeringsautomaterna är på plats.

Samma väg går även Stykkishólmur. Kommunen blir den andra i landet efter Reykjavík som inför parkeringsavgifter i centrum. De parkeringsplatser som kommer att avgiftsbeläggas ligger vid hamnen. Hur stor avgiften blir är ännu inte klart.

Nu har alltså kommunfullmäktige i Rangárþing eystra klubbat ett motsvarande beslut. Redan i vår införs parkeringsavgifter vid vattenfallen Skógafoss och Seljalandsfoss. Inte heller här är det klart hur mycket det kommer att kosta att parkera bilen.

Under högsäsongen kan parkeringssituationen vid vattenfallen vara närmast kaotisk. Vid Seljalandsfoss står det ofta bilar i flera hundra meter långa rader längs landsvägen eftersom platserna inte räcker till. Vid Skógafoss har antalet platser blivit fler, men ofta är det ändå fullt.

Rangárþing eystra håller just nu på att ta fram en ny detaljplan. Om den går igenom innebär den betydligt fler parkeringsplatser vid Seljalandsfoss. Kommunens mål är att de ska vara färdiga till nästa sommar.

Syftet med utbyggnaden är inte bara att få bukt med trängseln. I förslaget beskrivs den nuvarande situationen som en olycksrisk. Med bättre parkeringsmöjligheter hoppas kommunpolitikerna även att gästerna ska trivas bättre vid Seljalandsfoss och Skógafoss.

Här kan du läsa mer om debatten om parkeringsavgifter.