onsdag 14 oktober 2015

Politiker i Akureyri kräver mer pengar till kultur

Medan statens anslag till kulturlivet i Reykjavík ökar från år till år ligger bidragen till Akureyri still. Inte minst är det konsert- och kongresshuset Harpa som ständigt får nya pengar för att inte tvingas i konkurs. Nu vill kommunfullmäktige i Akureyri att anslagen även ska höjas där. Annars är det enligt politikerna uppenbart att regeringen gynnar Reykjavík på norra Islands bekostnad.

Snart fyra och ett halvt år efter invigningen är konsert- och kongresshuset Harpa i Reykjavík alltjämt en ekonomisk katastrof. Visserligen har huset haft flera miljoner besökare, men verksamheten är inte i närheten av att bära sig. Utan ständiga tillskott från staten och kommunen hade konkursen varit ett faktum.

Varje år går stat och kommun in med 1,4 miljarder isländska kronor i Harpa enbart för att täcka driftsunderskottet. Samtidigt är redan mycket av verksamheten i huset - som symfoniorkestern och operan - till stor del skattefinansierad. Harpa snittar en årlig förlust på en halv miljard. Inget tyder på att vändningen som ska få verksamheten att gå runt är nära.

I augusti 2010, ett knappt år före invigningen av Harpa, öppnades portarna för första gången till Hof i Akureyri. Huset är visserligen betydligt mindre än Harpa, men Hof kan sägas fylla samma funktion för norra Island som Harpa gör för Reykjavíkområdet. Hof är hem åt bland annat teatern Leikfélag Akureyrar och symfoniorkestern Sinfóníuhljómsveit Norðurlands.

Både teatern och symfoniorkestern får bidrag. Men till skillnad från Harpa har staten inte behövt skjuta till en enda krona till driften av Hof. Driften går runt ändå.

Staten ger varje år 140 miljoner isländska kronor till kulturlivet i Akureyri. Det är pengar som teatern och symfoniorkestern får vara med och dela på. Summan har legat still i många år. När avtalet nu löpet ut vid årsskiftet har fullmäktige vänt sig till alltinget med ett önskemål om att bidragen till Akureyri ska höjas i samma takt som bidragen till kultur i Reykjavík.

Bidragen till Akureyri har inte höjts sedan 2011. Det har däremot anslagen till Reykjavík gjort. Symfoniorkestern Sinfóníuhljómsveit Íslands har de senaste fem åren gått från 714 miljoner isländska kronor i bidrag till 1,1 miljarder. Och operan har gått från 133 miljoner till 180 miljoner. Även andra kulturinstitutioner som inte håller till i Harpa har fått mer pengar.

Politikerna i Akureyri vill inte skrota bidragen till Harpa i Reykjavík och verksamheten i huset. Däremot vill de alltså få liknande villkor för kulturlivet i norr. En sådan satsning bör enligt kommunfullmäktige vara självklar eftersom Hof utgör ett kulturcentrum för hela norra Island.

Fullmäktige framför sina synpunkter i ett remissvar på regeringens budgetproposition för 2016. Där skriver kommunpolitikerna att ett skäl till att det ekonomiska läget är betydligt bättre i Akureyri än i Reykjavík är att Hofs verksamhet har förenats med Leikfélag Akureyrar och Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Det innebär bland annat minskade kostnader för administration - samtidigt som en så stor del som möjligt av resurserna kan användas till föreställningar och konserter.

Kommunen har inga planer på att minska de egna anslagen. Däremot vill den alltså att staten ska gå in med per pengar. Dels till Hof som i dag inte får några statliga bidrag alls, dels till symfoniorkestern och teatern genom att åtminstone räkna upp anslagen i takt med inflationen.

Här kan du läsa mer om Harpas ekonomiska svårigheter.